Ascultă


 • Ordinul nr. 1366/2023 al preşedintelui ANAF cu privire la modificarea Ordinului nr. 2597/2022 al preşedintelui ANAF pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală precum și organigrama aparatului propriu al Agenției astfel cum este prevazut în anexa 1 din Hotărârea Guvernului României nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare - publicat în data de 27.09.2023
 • Ordinul nr. 2597/2022 al preşedintelui ANAF cu privire la modificarea Ordinului nr. 532/2022 al preşedintelui ANAF cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 13.01.2023
 • Anexa 1 la ordinul preşedintelui ANAF nr. 2597/2022 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. - actualizat în data de 22.03.2023
 • Ordinul nr 532/2022 al preşedintelui ANAF cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 01.04.2022
 • Anexa 1 la ordinul preşedintelui ANAF nr nr 532/2022 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 01.04.2022
 • Anexele 1.1-1.24 la ordinul preşedintelui ANAF nr 532/2022 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 01.04.2022
 • Ordinul nr 2102/2021 al preşedintelui ANAF cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - actualizat în data de 13.01.2022
 • Anexa 1 la ordinul preşedintelui ANAF nr 2102/2021 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - actualizat în data de 13.01.2022
 • Anexele 2-11 la ordinul preşedintelui ANAF nr 2102/2021 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - actualizat în data de 20.01.2022
 • Ordinul nr. 1483/23.09.2021 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului informaţii clasificate aprobat prin OPANAF nr. 683/26.04.2021 - publicat în data de 24.09.2021
 • Anexa 1 la ordinul preşedintelui ANAF nr 1483/2021 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului informaţii clasificate aprobat prin OPANAF nr. 683/26.04.2021 - publicat în data de 24.09.2021
 • Ordinul preşedintelui ANAF nr 526/2021 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - publicat în data de 12.04.2021
 • Anexa 1 la ordinul preşedintelui ANAF nr 526/2021 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala - publicat în data de 12.04.2021
 • Anexa 2 la ordinul preşedintelui ANAF nr 526/2021 cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală - publicat în data de 12.04.2021
 • Ordinul nr. 1040/2020 al președintelui ANAF privind modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice București - publicat în data de 02.06.2020
 • Ordinul nr. 1070/2020 al președintelui ANAF privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 27.05.2020
 • Anexa 1 la ordinul nr. 1070/2020 al președintelui ANAF privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 27.05.2020
 • Anexa 1.1 - 1.26 la ordinul nr. 1070/2020 al președintelui ANAF privind aprobarea structurii organizatorice și a ștatului de funcţii al aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - publicat în data de 27.05.2020

×
--