Reînnoirea certificatului digital calificat

În cazul în care certificatul digital a fost reînnoit,  nu mai este necesară depunerea de acte suplimentare.

Descărcaţi documentul de confirmare la adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf.

Completaţi documentul de confirmare, aplicaţi semnătura dvs. digitală şi trimiteţi acest fişier prin e-mail la firma care v-a eliberat certificatul. Aceasta va aplica semnătura electronică în căsuţa Semnătură autoritate de certificare, după care va înapoia pe adresa dvs. de e-mail documentul confirmat.

Accesaţi portalul ANAF, pagina Declaraţii electronice, meniul Reînnoire certificate calificate şi transmiteţi documentul de confirmare. Veţi primi un e-mail din partea noastră anunţându-vă că noul număr al certificatului a fost introdus în baza de date a ANAF.

Procedura de faţă se aplică în următoarele situaţii:

- când aţi reînnoit certificatul (după expirarea valabilităţii iniţiale);
- când aţi schimbat furnizorul de certificate calificate, dar datele de înregistrare ale persoanei (adresa de e-mail, nume, prenume, ...) sunt aceleaşi;
- când aţi primit un token nou (în caz de pierdere, reînnoire, deteriorare).

GHID PENTRU REÎNNOIREA CERITIFICATELOR PE PORTALUL ANAF