Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1027 - S1050 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum și entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 773/2015, publicat in Monitorul Oficial al României nr. 509/2015, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 773/2015, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2015, cele care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2015, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015. - publicat în data de 22.07.2015  

soft  A
actualizat în data de 17.08.2015

Soft J - 1027
actualizat în data de 24.07.2015

Soft J - 1050
actualizat în data de 07.08.2015

Schema XSD: S1027
publicat în data de 22.07.2015

Schema XSD: S1050
publicat în data de 22.07.2015

Structura S1027
actualizat în data de 24.07.2015

Structura S1050
publicat în data de 22.07.2015

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii