Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1020-S1021-S1022 Raportări contabile anuale încheiate la 31.12.2022, întocmite de către unele instituţii de credit autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, şi anume: 
S1020 - bănci persoane juridice române 
S1021 - sucursale ale unor instituţii de credit străine 
S1022 - organizaţii cooperatiste de credit 
în vederea depunerii Raportărilor contabile anuale în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având ataşată o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor  pe site-ul ANAF, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a instituţiei de credit, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege aşa cum acestea sunt întocmite de instituţia de credit şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip - publicat în data de 05.04.2023

soft A

soft J - S1020
actualizat în data de
23.05.2023

soft J - S1021
actualizat în data de
23.05.2023
>

soft J - S1022
actualizat în data de
23.05.2023


Schema XSD 1020

actualizat în data de
23.05.2023

Schema XSD 1021

actualizat în data de
23.05.2023

Schema XSD 1022

actualizat în data de
23.05.2023

Structura
actualizat în data de
19.05.2023

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii