Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1014-S1015 Situaţii financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2021 de către persoanele juridice fără scop patrimonial al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic,în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum şi cu OMF nr. 85/2022.

Atenţie ! Din 2021, de când s-a introdus Raportarea contabilă, s-a modificat semnificaţia coloanelor pentru formularul F20:
- F20_nnn1(an precedent), F20_nnn2(an curent), F20_nnn3(prevederi) în 2021
- F20_nnn2(an precedent), F20_nnn3(an curent), F20_nnn1(prevederi) în 2020


Entităţile raportoare sunt PJ fără scop patrimonial, din care:
- PJ fără scop patrimonial de utilitate publică;
- Organizaţii sindicale şi patronale;
- CAR unitaţi militare;
- CAR salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- Uniuni teritoriale salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996 - centralizat.

Atenţie ! În recipise vor aparea codurile S1014,S1016,S1062,S1064,S1066,S1068 (bilanţ lung) sau S1015,S1017,S1063,S1065,S1067,S1069 (bilanţ prescurtat) pentru Situaţii financiare şi (S1071) pentru Raportări contabile.

Situaţiile financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2021 se depun la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic sau se transmit numai în forma electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2021 se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, cu ajutorul căruia se generează un fişier de tip PDF având ataşat un fişier xml şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, după caz, propunerea de distribuire a rezultatului exerciţiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum şi declaraţia de asumare a răspunderii administratorului pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, scanate alb-negru, lizibil, şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fi şierului PDF la care este ata şat fisierul zip. Fi şierul zip ataşat situaţiilor financiare anuale nu va conţine parolă. - publicat la data de 16.02.2022

soft A
actualizat în data de 03.05.2022

soft J - S1014

soft J - S1015

 

Structura S1014
actualizat în data de 10.03.2022

Structura S1015
actualizat în data de 10.03.2022

Schema XSD S1014

Schema XSD S1015

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii