Ascultă
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
D085 - Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (OPANAF 1783/2019). Se completează și se depune de persoanele impozabile stabilite sau care își au domiciliul stabil sau reședința în România care prestează servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică către persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, a căror valoare totală nu depășește în anul calendaristic curent și nu a depășit nici în cursul anului calendaristic precedent 10.000 euro (46.337 lei). - publicat în data de 05.08.2019 soft A soft J* Anexa validări

Schema XSD

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii