Ascultă
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF XLS
Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii finanţate din FEDR, FSE şi FC 2014 - 2020,

conform ORDIN Nr. 698/1425/2016 din 11 mai 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020 - publicat in data de 28.09.2016
soft A
actualizat în data de 07.11.2019
Download Anexa validări

Instructiuni XLS