Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1120-S1121-S1122 - Situaţii financiare interimare întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare- valabil începand cu trim.III 2018 - publicat în data de 27.09.2018  

soft  A
actualizat în data de 18.05.2020

Soft J - 1120
actualizat în data de 29.06.2020

Soft J - 1121
actualizat în data de 29.06.2020

Soft J - 1122
actualizat în data de 05.10.2018

Schema XSD: S1120

Schema XSD: S1121

Schema XSD: S1122

Structura S1120-S1021-S1022

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii