Ascultă
Tabel codificări tipuri de situaţii financiare şi raportări anuale
Denumire formular Programe asistenţă Instrucţiuni/ Documentaţie
PDF JAVA
S1029 - Raportări contabile semestriale întocmite de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF , ce au obligaţia aplicării Normei ASF nr.40/2015, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 2/ 2016. Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale la 30 iunie 2021, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml, care conţine formularele cod 10, cod 20 şi cod 30 - publicat în data de 16.08.2021  

soft  A

Soft J S1029

Structura S1029

Schema XSD S1029

*softul J se adresează doar contribuabililor care îşi generează fişierul xml din aplicaţiile informatice proprii