Ascultă
ATENŢIE! Pentru situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011, situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, Situaţiile financiare anuale pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi Raportări anuale la 31 decembrie 2011, descărcaţi formulare de la adresa: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/declaratii_electronice/descarcare_declaratii

Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2012

Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2011

Raportări contabile semestriale 06/2011

Raportări anuale la 31 decembrie 2010 de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
Acest program de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă pentru întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie 2010 de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, este aplicabil entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, prevăzute la art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

La întocmirea raportărilor anuale la 31 decembrie 2010 de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, sunt avute în vedere prevederile cuprinse la art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi în Anexa nr. 2 la acesta.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia şi minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 11/02/2011- vers.1.0.0

Corelaţii Bilant
format zip
Download
Bilant
format pdf
Download
Structuri
Ordin 2869
Ordin 2870
Norme
Raportări anuale la 31 decembrie 2009 de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
Programul de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, este aplicabil:
1. Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale ?i a situaţiilor financiare anuale, Sistemul de raportare anuală la 31 decembrie 2009, prevăzut în anexa care face parte integrantă din acest ordin se aplică societăţilor comerciale şi sucursalelor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi care în anul 2009 au aplicat Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportările anuale la 31 decembrie 2009 întocmite de entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic se depun numai la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic 2009.
Conform prevederilor pct. 3.2 din Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale şi a situaţiilor financiare anuale, depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor entităţilor care nu au desfă?urat activitate de la data înfiinţării până la data raportării (31 decembrie 2009), precum şi ale celor care se află în curs de lichidare, potrivit legii, se efectuează în termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. (Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 864/2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 229/12.IV.2010).

2. Potrivit prevederilor art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la întocmirea raportărilor anuale ?i a situaţiilor financiare anuale, entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii întocmesc raportări anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situaţiile financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia şi minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 10/05/2010 - vers.1.0.0
Corelaţii Raportări anuale
format zip
Download
Raportări anuale
format pdf
Download
Raportări anuale
prescurtate
format zip
Download
Raportări anuale
prescurtate
format pdf
Download
Structuri
OMFP 864/2010