MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finantelor Publice Galați

Direcția Colectare- Serviciul Asistență pentru Contribuabili

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                         

  În atenția persoanelor fizice

care sosesc /pleacă, în/din România pentru o perioadă ce depășește în total 183 de zile

 

 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați reamintește persoanelor fizice care sosesc în România sau pleacă în/din România  pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat,  că le revine obligația să completeze și să depună la organul fiscal competent "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" și/sau "Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România".

 

Cine completează chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România?

 

Persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România".

Nu au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" cetățenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetățenii străini care sunt funcționari ori angajați ai unui organism internațional și interguvernamental înregistrat în România, cetățenii străini care sunt funcționari sau angajați ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.

 

Cine completează chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România?

 

         Următoarele persoane fizice care pleacă din România, au obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România":

 - persoanele fizice rezidente în România care pleacă din țara noastră și care vor avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic;

- persoanele fizice nerezidente care au avut obligația completării formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România", care pleacă din țara noastră și care vor avea o ședere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic.

 

Care este termenul de depunere a chestionarelor  și organul fiscal competent la care se depun acestea?

 

- Chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România, vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză, personal sau prin împuternicit, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România, la organul  fiscal competent în a cărei rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal, potrivit legii.

- Chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România, vor fi înregistrate de persoanele fizice în cauză cu 30 de zile înaintea plecării din România la autoritatea fiscală competentă în a cărei rază teritorială persoanele fizice își au domiciliul fiscal, potrivit legii.

 

Cum se difuzează și cum se depun chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice care sosesc /pleacă, în/din România?

 

Chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea /plecarea, în/din România se difuzează gratuit de către unitățile fiscale sau se pot descărca de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;

- secțiunea: ”ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI”

- subsecțiunea: ”Despre impozite și taxe”

- rubrica: ”Formulare fiscale și ghid de completare” – Formulare fiscale fără număr

Chestionarele pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea /plecarea, în/din România se  depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

ATENȚIE!

Orice schimbare apărută, care poate aduce modificări în ceea ce privește rezidența fiscală, trebuie adusă la cunoștința organului fiscal de către persoana fizică în cauză.