Nr. 96324 din 06.03.2018ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

Anul 2018 luna martie ziua 06


În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28, luna martie, anul 2018, orele 1130 - 1330, în localitatea Bacau, str. Dumbrava Rosie, nr.1-3, se vor vinde la licitație urmatoarele bunuri mobile, dupa cum urmeaza :
1. Debitor : SC “INSTAL GRUP” SRL Bacau, CUI 9626637 – termenul II, ora 1130

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Prețul de evaluare sau

de pornire al licitației 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA

Autoturism PEUGEOT 307, cilindree 1587 cmc, benzina, culoare rosu, an fabricatie 2006, portiera dreapta spate usor lovita, numar inmatriculare BC-07-YGB


AJFP Bacau – proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 54106/31.01.20175.618 lei19%2. Debitor : SC “ECOBETON BACAU” SRL Bacau, CUI 22651689 – termenul II, ora 1200

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Prețul de evaluare sau

de pornire al licitației 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA

Instalatie de sortare a materiilor prime pentru fabricarea betonului (statie de sortare a agregatelor de balastiera), compusa din : ciur vibrant, roata desecatoare pentru nisip, echipament electric, benzi transportatoare, role, suporti.


AJFP Bacau – proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 215117/02.08.2016 ;


SC “CET” SA - societate in faliment prin lichidator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL – proces verbal de sechestru nr. 125/12.05.2017

215.550 lei

19%


3. Debitor : SC “EVEREST” SRL Bacau, CUI 3413370 – termenul II, ora 1230

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Prețul de evaluare sau

de pornire al licitației 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA

Autoutilitara MERCEDES BENZ, cilindree 3972 cmc, an fabricatie 1995, motorina, culoare verde, numar inmatriculare BC-12-EVE . Autovehiculul se afla in stare de conservare, parbriz fisurat, urme de rugina la praguri si aripi, data expirarii ITP 31.10.2017

AJFP Bacau – proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 54969/31.07.2017
8.936 lei


19%


4. Debitor : SC “ECO AIR” SRL Bacau, CUI 16095341 – termenul II, ora 1300

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Prețul de evaluare sau

de pornire al licitației 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA

Autoturism OPEL MERIVA, cilindree 1700 cmc, benzina, culoare gri, an fabricatie 2005, numar inmatriculare BC-01-ECO. Autoturismul se afla in stare de conservare, stare avansata de degradare fizica, parbriz fisurat, urme de rugina la praguri si aripi, usoara lovitura stanga fata, data expirarii

ITP 17.05.2015


AJFP Bacau – proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr. 303265/11.02.2014

4.553 lei19%


5. Debitor : SC “INTECH SYSTEM” SRL Bacau, CUI 22066405 – termenul II, ora 1330

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Prețul de evaluare sau

de pornire al licitației 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA

* Autoturism Daewoo Matiz, an fabricatie 2008, ITP expirata, nefunctionala, numar inmatriculare BC-59-NMO

* Autoutilitara Ford Transit, an fabricatie 2007, ITP expirata, nefunctionala, numar inmatriculare BC-79-NMO


* Autoutilitara Fiat Doblo, an fabricatie 2004, ITP expirata, nefunctionala, numar inmatriculare BC-01-TES

* Autoutilitara Volkswagen Transporter, an fabricatie 1993, nefunctionala, numar inmatriculare BC-82-NMO

* Motociclu SLANE, an fabricatie 2015, numar inmatriculare BC 859;

* Laptop Dell Satellite, procesor Intel I3, RAM 4GB, HDD 350GB; * Freza de zapada marca Texas, model Snowking 6521 WDE, benzina, an fabricatie 2012

* Laptop Asus, model G771J, procesor Intel I7, RAM 8GB, HDD 500GB;

* Ansamblu presa peleti-ansamblu format din motor de 7,5 kw si presa pentru realizat peleti, nefunctional;

* Motoreductor 15kw

* Soba peleti Lisabona 7kw, producator AMG-SPA Italia, model 8WT

* Boiler PELLET, producator DAL ZOTTO, nefunctional
AJFP Bacau – proces verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 54698/12.06.2017


725 lei


7.064 lei

3.820 lei

2525 lei

2.150 lei707 lei
1.058 lei1.567 lei
1.620 lei1.080 lei


2.177 lei1.151 lei

19%


Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.


Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente :

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN : RO65TREZ0615067XXX013202, beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, cod de identificare fiscală 42785234, deschis la Trezoreria municipiului Bacau;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.


Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv : …...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz : ….…………………… ………… … ……………………………………………………… …………. ……………………………………

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0234.510015 int. 255.


Data afișării : 06.03.2018Conducătorul organului de executare,

Nume și prenume Badioiu Dragos

Semnătura .............................................

L.S.


Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 759

__________________________________________________________________________

1 Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act

2 Se va menționa numele și prenumele/denumirea debitorului/terței persoane

3 Se va menționa pentru prima licitație prețul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celalalte licitatii, se va menționa pretul de pornire reprezentând prețul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitație și cu 50% pentru următoarele licitații

4 Se va menționa codul de identificare fiscală al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice pe seama căreia este deschis contul