MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Str. General Teleman nr. 18

Mun.Husi , jud. Vaslui

Tel : 0235 480707, 0235 481207

Fax : 0235 480465

e-mail :admin.hsvsjudx01.vs@mfinante.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice IAȘI

A.J.F.P. Vaslui

Serviciul Fiscal Municipal Huși

Număr de inregistrare ca operator de date cu caracter personal-19310









Dosar de executare nr.50/23/844/2016

Nr. 14204 din 07.08.2017



ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE

Anul 2017 luna august ziua 07


În temeiul art.250 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările și completările ulterioare,vă facem cunoscut că în ziua de 05.09.2017 ,ora 10.00,în localitatea Huși ,la sediul Serviciului Fiscal Municipal Huși situat la adresa str.General Teleman nr.18, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile,după cum urmează:

I.S.C.TITANUS FAN SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Ghermănești,comuna Drînceni,jud.Vaslui ,cod de inregistrare fiscală nr.17740836,dosar de executare silită nr.50.

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul

Pretul de pornire al licitației, exclusiv TVA,

lei

CotaTVA/

neimpozabil/

scutit

Autoturism M1 Dacia Logan Berlină,

capacitate cilindrică 1390 cmc,sursa de energie Benzină,anul de fabricație 2006,Km în bord 315456,

nr.de înmatriculare VS 76 FAN,culoare Albastru.

Serviciul Fiscal Municipal Huși,Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.10689 din 24.06.2014;

Aviz de ipotecă imobiliară I.D. 2016-00043889879090-JIB din 18.03.2016

2095

19%

Licitația 4. Prețul de pornire al licitației reprezintă prețul de evaluare stabilit prin Raportul de evaluare nr. 7721 din 24.04.2017 diminuat cu 50%. În acest caz bunul poate fi vândut la cel mai mare preț oferit ,chiar dacă acesta este inferior prețului de pornire al licitatiei.


II.S.C.ZABETY CONF SRL cu domiciliul fiscal în localitatea GuraVăii,comuna Stănilești,jud.Vaslui ,cod de inregistrare fiscală nr.22705002,dosar de executare silită nr.23.


Denumirea bunului mobil, descriere sumară:

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul

Pretul de pornire al licitației, exclusiv TVA,

lei

CotaTVA/

neimpozabil/

scutit

Autoturism M1 Dacia Logan ,Nr.de înmatriculare VS 09 ZAB,Culoare Roșu,an de fabricație 2010,sursa de energie benzină,capacitate cilindrică 1390,număr de KM parcurși 256588.

Serviciul Fiscal Municipal Huși,Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.5479 din 21.03.2017;

Aviz de ipotecă imobiliară I.D. 2017-00052917682070-XBP din 27.03.2017

5200

19%

Autoutilitară N1 Iveco Daily ,Nr. de înmatriculare VS 07 ZAB,culoare Alb, an de fabricație 2002,sursa de energie motorină,capacitatea cilindrică 2800,număr de KM parcurși 304063.

Serviciul Fiscal Municipal Huși,Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.5479 din 21.03.2017;

Aviz de ipotecă imobiliară I.D. 2017-00052917682070-XBP din 27.03.2017

5000

19%

Licitația 3. Prețul de pornire al licitației reprezintă prețul de evaluare stabilit prin Raportul de evaluare nr. 10378 din 31.05.2017 diminuat cu 50%.



III.S.C.TOMAIFICIO EVOLUTION S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Huși,str.Calea Basarabiei,nr.94B,jud.Vaslui ,cod de inregistrare fiscală nr.33604844,dosar de executare silită nr.844.

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile dacă este cazul

Pretul de pornire al licitației, exclusiv TVA,

lei

CotaTVA/

neimpozabil/

scutit

Mașină de egalizat,

Nr. inv.1,PIF 2014,factura nr.1311/06.10.2014,stare de funcționare - bună

Serviciul Fiscal Municipal Huși,Procesul- verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.6036 din 29.03.2017;

Aviz de ipotecă imobiliară I.D. 2017-00055788802792-MMR din 23.06.2017.









Serviciul Fiscal Municipal Huși,Procesul- verbal de sechestru pentru bunuri mobile nr.6036 din 29.03.2017;

Aviz de ipotecă imobiliară I.D. 2017-00055788802792-MMR din 23.06.2017.





8960

19%

Mașina de pus bombeuri,

Nr. inv.2,PIF 2014,factura nr.1311/06.10.2014,stare de funcționare - bună



3670

19%




2500

19%

Ștanță croit,

Nr. inv.3,PIF 2014,factura nr.1312/06.10.2014,stare de funcționare - bună




2500

19%

Ștanță croit,

Nr. inv.4,PIF 2014,factura nr.1312/06.10.2014,stare de funcționare - bună

Mașină de subțiat AV,

Nr. inv.5,PIF 2014,factura nr.1312/06.10.2014,stare de funcționare - bună




2060

19%

Mașină de ștampilat,

Nr. inv.6,PIF 2014,factura nr.1312/06.10.2014,stare de funcționare - bună




2940

19%

Mașină de subțiatSS15,

Nr. inv.7,PIF 2014,factura nr.1312/06.10.2014,stare de funcționare - bună



8960

19%

Mașină de aplicat ștaifuri,

Nr. inv.8,PIF 2014,factura nr.4099/17.11.2014,stare de funcționare - bună




4110

19%

Mașină de cusut Pfaff 1 Ac,

Nr. inv.9,PIF 2014,factura nr.1389/07.11.2014,stare de funcționare - bună




3820

19%

Mașină de cusut Pfaff 1 Ac,

Nr. inv.10,PIF 2014,factura nr.1389/07.11.2014,stare de funcționare - bună



3820

19%

Licitația 1. Prețul de pornire al licitației reprezintă prețul de evaluare stabilit prin Raportul de evaluare nr.10377 din 31.05.2017.


Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri , să înștiințeze despre aceasta organul de executare ,înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare cât și dovada emisă de organele fiscale că nu au obligații fiscale restante.

Pentru participarea la licitație ofertanții depun,cu cel puțin o zi înainte de data licitației,următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție,reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.Pata taxei se va face în contul IBAN nr.RO05TREZ6565067XXX004940 deschis la Trezoreria Vaslui ,cod fiscal nr.3394180;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române,copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine,actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române,copie de pe actul de identitate;

g)pentru persoanele fizice străine,copie de pe actul de identitate/pașaport;

h)declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informații suplimentare,vă puteți adresa la sediul nostru situat la adresa :Huși,str.G-ral teleman ,nr.18,jud Vaslui sau la numărul de telefon 0235480707 .int.112.


Data afișării: 07.08.2017


Conducătorul organului de executare,

Condurache Ioana

Semnătura.........................................

L.S.