Dosar de executare nr. 2910615280876

Dosar de executare nr. PC8_214614/22.06.2016

Nr. 6516474 din 20.05.2019

 

ANUNT PRIVIND VANZAREA

BUNURILOR IMOBILE / ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

 

In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare , va facem cunoscut ca in ziua de 10, luna 06, anul 2019, orele 10.00 in localitatea Bragadiru, judetul Ilfov, Sos. Alexandriei, nr. 271, se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NITU RALUCA LOREDANA, licitatia I - a :

a) - lotul 7 situat in comuna Berceni, str.Valea Mamina nr.80 G, tarla 39, parcela 119/3/30, judet Ilfov, compus din teren intravilan in suprafata de 392 mp identificat cadastral cu nr.53834 si constructia C1 tip Parter, existenta pe acest teren, constructie in suprafata construita la sol de 82 mp compusa din hol - 3,92 mp, camera - 11,15 mp, hol 2,96 mp, baie 4,30 mp, camera 11,04 mp, living 25,24 mp, bucatarie 6,90 mp, baie 2,101 mp, terasa 14,51 mp, cu o suprafata utila de 67,61 mp si o suprafata totala de 82,12 mp identificata cu nr. cadastral 53834-C1, dreptul de proprietate fiind intabulat in CF nr. 53834 si CF nr.53834-C1 a localitatii Berceni, judet Ilfov, conform contractului de vanzare-cumparare nr.2179/04.07.2016 incheiat la Uniunea Nationala a Notarilor publici Societate Profesionala Notariala Minerva, Contract de Garantare nr. PC8_214614/22.06.2016

- cota parte de teren, in suprafata de 94 mp din Lotul 9, reprezentand drum de acces, teren intravilan arabil in suprafata totala de 831 mp, identificat cadastral cu nr.53836, dreptul de proprietate fiind intabulat in CF nr.53836 a localitatii Berceni, judet Ilfov, conform contractului de vanzare-cumparare nr.2179/04.07.2016 incheiat la Uniunea Nationala a Notarilor publici Societate Profesionala Notariala Minerva, Contract de Garantare nr. PC8_214614/22.06.2016

Pretul de pornire al licitatiei 199.828 lei (exclusiv TVA), pasul licitatiei 9.991,40 lei, grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz :

 

Creditori

Sarcini

Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, Str.Apolodor, nr. 17;

Ipoteca valoare 253.000 lei proportional cu procentul de garantare;

Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca nr.246C, Cladirea Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, Bucuresti

Ipoteca valoare 253.000 lei proportional cu procentul de garantare

A.N.A.F. Serviciul Fiscal Orasenesc Bragadiru Sos. Alexandriei, nr. 271, Bragadiru, judetul Ilfov;

Sechestru 122.272 lei

 

b) teren care nu este aferent cladirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri...................in suprafata de.............situat in localitatea..................str..................................nr. ..............., pret de evaluare/ de pornire al licitatie.............lei (exclusiv TVA), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz :

 

 

 

 

 

 

c) alte bunuri..........................., pret de evaluare/ de pornire al licitatie.............lei (exclusiv TVA), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz :

 

 

 

 

 

 

*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila (cota de TVA)/ scutita/neimpozabila.

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN: RO10TREZ4215067XXX002833, beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ilfov, cod de identificare fiscala 4192871, deschis la Trezoreria Operativa Ilfov;

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane - copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;

e) pentru persoanele juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane copie dupa actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine,copie de pe actul de identitate/ pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

 

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv : ... .

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz : . .......................................................................................................................................

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 021.448.13.71.

 

Data afisarii : 24.05.2019