Str. Morii nr. 5

Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita

Tel: 0266-217558,

Fax: 0266-218362

e-mail: admin.OSHRAFMX01.

HR@ mfinante.ro

 
 

 

 

 


                                                                                                                              

 

           

 

Dosar de executare nr. H/73

Nr. 309  din  13.01.2020

                                                           ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

Anul 2020 luna Ianuarie ziua 13

               În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua  de 11 luna Februarie, anul 2020, ora 12.00, în localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a Prima licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane,  prin licitaţie/licitaţia

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

SISTEM DE SUPRA VEGHERE(6 CAMERE+1 SERVER NEGRU)

NU ESTE CAZUL

4549

19%

SUBWOFFER AMPLIFICATOR ALTO

NU ESTE CAZUL

2065

19%

SUBWOFFER AMPLIFICATOR ALTO

NU ESTE CAZUL

2152

19%

VIDEOPROIECTOR

NU ESTE CAZUL

1022

19%

IP CAMERA

NU ESTE CAZUL

1086

19%

BOXA PASIVA ALTO

NU ESTE CAZUL

1479

19%

COMBINA FRIGORIFICA

NU ESTE CAZUL

817

19%

SCAUNE SI MESE(SCAUNE 14 BUC , MESE 8 BUC )

NU ESTE CAZUL

1721

19%

CASA DE MARCAT

NU ESTE CAZUL

243

19%

CASA DE MARCAT

NU ESTE CAZUL

218

19%

USCATOR DE MAINI

NU ESTE CAZUL

190

19%

TRUSA PRIM AJUTOR

NU ESTE CAZUL

32

19%

STINGATOR TIP P6

NU ESTE CAZUL

19

19%

FIRMA LUMINOASA DOUA FETE

NU ESTE CAZUL

196

19%

TEJGHEA DE DJ DIN LEMN SI METAL

NU ESTE CAZUL

197

19%

APARAT CAFEA EXPRESSO

NU ESTE CAZUL

1580

19%

APARAT DE CAFEA

NU ESTE CAZUL

6024

19%

ASPIRATOR UMED USCAT

NU ESTE CAZUL

42

19%

TAN  RIO GRANDE 2 KW NEGRU

NU ESTE CAZUL

290

19%

MONITOR  LCD SAMSUNG SYBN MASTER

NU ESTE CAZUL

55

19%

                                *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

            Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

            Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:            a) oferta de cumpărare;

            b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722 beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Brasov, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală, 32207048 deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc;

            c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

            d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;       e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

            f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

            g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… …………

            Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  0266/217558.

Data afişării:13.01.2019