DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII FISCALE

 

Formularul 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică;

Formularul 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România;

Formularul 030 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine şi persoane fizice române fără domiciliul în România;

Formularul 040 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice;

Formularul 060 - Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare;

DOCUMENTE CARE SE ÎNTOCMESC PENTRU EFECTUAREA MODIFICĂRILOR INTERVENITE ULTERIOR ÎNREGISTRĂRII FISCALE

Declaraţia de înregistrare fiscală / Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică ( Formular 010 )

Se depune:

Documentele care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:

Declaraţia de înregistrare fiscală / Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România ( Formular 020 )

Se depune:

Documentele care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:

Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice ( Formular 040 )

Se depune pentru:

Documente care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:

 

Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare ( Formular 060 )

Se depune pentru:

Documente care trebuie să însoţească Declaraţia de menţiuni:

DOCUMENTE CARE SE ÎNTOCMESC PENTRU EFECTUAREA ÎNREGISTRĂRII / SCOATERII ÎN /

DIN EVIDENŢA PLĂTITORILOR DE T.V.A.

 

În cazul comercianţilor

În cazul necomercianţilor

Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România ( Formularul 020 ), se depune însoţită de următoarele documente:

Declaraţia de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice ( Formular 040 ), se depune însoţită de următoarele documente: