Campanie - "Creşterea integrităţii în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii"


Spot TV:


Spot Radio:

  • Comunicat de informare - Ón domeniul prevenirii și combaterii corupției şi Óncălcării eticii și integrității profesionale Ón cadrul ANAF
  •