Atestarea rezidenţei fiscale

pentru  persoane juridice şi fizice romāne

 

 

 Se efectuează prin următoarele categorii de formulare:

 

A.       Formulare de atestare a rezidenţei fiscale pentru persoanele fizice şi juridice romāne eliberate, completate şi semnate  de organul fiscal din Romānia, conform legislaţiei īn domeniu.

 

           

 I. Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre  Romānia şi ......., pentru persoane juridice romāne ( Anexa nr.2 la O.M.F.P nr.724/2011 -  formular redactat in limba romānă şi engleză )

 

 

 Documentele necesare obţinerii certificatului:

 

1. Cerere tip, care poate fi tipărită, accesānd adresa de internet a A.N.A.F. >> www.anaf.ro  >> Toate formularele cu explicaţii - la categoria Formulare fiscale fără număr de identificare >> ( model  Anexa  nr.1 la O.M.F.P nr.724/2011 - formular redactat in limba romānă şi engleză);

2. Copia de pe ultimul Certificat de īnregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
 

   

 Cererea,  īnsoţită de documentaţie, se depune la   sediul unitatii fiscale competente pentru administrarea contribuabilului, care funcţionează īn subordinea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galati.

 

                          

II. Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre Romānia şi  ......, pentru persoane fizice rezidente īn Romānia ( Anexa nr.4 la O.M.F.P nr.724/2011- formular redactat in limba romānă şi engleză )

 

 

Documentele necesare obţinerii certificatului:

 

1. Cerere* tip care poate fi tipărită, accesānd adresa de internet a A.N.A.F. >> www.anaf.ro  >> Toate formularele cu explicaţii - la categoria Formulare fiscale fără număr de identificare >> ( model  Anexa  nr.3 la O.M.F.P nr.724/2011 - formular redactat in limba romānă şi engleză);

   *Cererea poate fi completată şi depusă la organul fiscal de către persoana fizică rezidentă īn Romānia, personal sau prin reprezentant/īmputernicit, caz īn care se anexează şi actul de īmputernicire īn original sau īn copie legalizată.
2
 La cerere se anexează,  copia după B.I./C.I. īn cazul  persoanelor fizice rezidente care au domiciliul īn Romānia, iar īn cazul persoanelor fizice nerezidente care īndeplinesc condiţiile de rezidenţă prevăzute la art.7, alin.(1), pct.23, lit.b) sau c)  din Codul fiscal, documentele care sunt menţionate īn subsolul  formularului la punctul 2;

 

   Cererea,  īnsoţită de documentaţie, se depune la   sediul unitatii fiscale competente pentru administrarea contribuabilului, care funcţionează īn subordinea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galati.

 

 

 

B.      Formulare de atestare a rezidenţei fiscale pentru persoanele fizice şi juridice romāne, impuse şi eliberate de statul cu care Romānia are īncheiată convenţie/acord de evitare a dublei impuneri, care se completează şi se semnează de către organul fiscal competent din  Romānia, conform legislaţiei īn domeniu( art.5 din O.M.F.P. nr.724/2011).

 

     Aceste formulare se vor prezenta, de către persoanele juridice romāne şi  persoanele fizice rezidente īn Romānia, organului fiscal competent din Romānia  īn a cărui evidenţă aceste persoane sunt īnregistrate, potrivit legii. Organul  fiscal competent din Romānia va atesta rezidenţa fiscală  īn Romānia a acestor persoane prin completarea  şi  semnarea formularelor respective.

       

    

Cererea,  īnsoţită de documentaţie, se depune la   sediul unitatii fiscale competente pentru administrarea contribuabilului, care funcţionează īn subordinea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galati.