Normele anuale de venit pe anul 2022 - pentru activități independente, stabilite conform art. 69 din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Normele anuale de venit pentru activități agricole desfășurate individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, aplicabile în anul fiscal 2022,  în conformitate cu prevederile art. 106 - Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit, din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Norma anuală de venit pe anul 2021 corespunzătoare unei camere de închiriat - pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

Norma anuală de venit pe anul 2022 corespunzătoare unei camere de închiriat - pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

Arhivă norme de venit