APROBARE REGIM DE DECLARARE  DEROGATORIU

 

 

            În caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere pentru urmatoarele declaraţii fiscale -  formularele : 100, 101, 102, 103, 104, 120, 130, 300.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

    a) să nu desfăşoare niciun fel de activitate;

    b) să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

    c) să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

    d) să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

    e) să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

    f) să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;

    g) să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;

    h) în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din legea menţionată.

 

ATENŢIE !

 

Pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii formularelor 101,120 şi130 la termenele prevăzute de lege (Ex: pentru perioada:  01.01.2009 pâna la data aprobării regimului de declarare  derogatoriu).

De asemenea se menţine obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale conform vectorului fiscal, de la data depunerii cererii pana la data aprobării regimului de declarare derogatoriu.

Pe perioada supusă regimului derogatoriu se menţine obligativitatea întocmirii situaţiilor  financiare anuale si a raportărilor contabile, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 82 / 1991, republicată, Legea contabilităţii.

 

 

 

Documente necesare(copie xerox):

 

•           cerere de acordare a regimului de declarare derogatoriu

•           copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

•           Hotărârea asociatului / asociaţilor de intrerupere temporara a activităţii;

•           Incheierea judecătorului delegat;

•           Certificat constatator emis de Registrul comertului;

•           Certificat de inregistrare mentiuni  eliberat de Registrul comertului.


 

 

Depunerea documentelor:

 

 Documentaţia se depune la  sediul unitatii fiscale competente pentru administrarea contribuabilului, care funcţionează în subordinea Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Galati .

 

 

Termen de solutionare: 30 de zile de la data depunerii

 

 

Încetarea regimului de declarare derogatoriu

 

Regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:


a) la data aprobată pentru încetarea acestuia;
b) începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la cap. A pct. 3;
c) începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

 

În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.