PLATA DEFALCATĂ A TVA

 

În perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 mecanismul de plată defalcată a TVA se poate aplica opţional. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada menţionată beneficiază de următoarele facilităţi:

a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal 2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;

b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

De la 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligaţia de a deschide şi utiliza cel puţin un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA aferente operaţiunilor taxabile (achiziţii de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii). De asemenea, instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligaţia, începând cu aceeaşi dată, să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată.

·         Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017

·         Nota privind principalele elemente ale mecanismului privind plata defalcată a TVA

·         Exemple privind funcţionarea mecanismului privind plata defalcată a TVA

·         Prezentare a mecanismului privind plata defalcată a TVA

·         Întrebări şi răspunsuri privind funcţionarea mecanismului plăţii defalcate a TVA

·         08 septembrie 2017 |  Firmele care optează pentru plata defalcată a TVA beneficiază de facilităţi fiscale

·         06 septembrie 2017 |  ANAF propune formalităţile de optare pentru plata defalcată a TVA (transparenţa decizională L52/2003)

·         Identificarea codului IBAN al contului de TVA al unei persoane juridice

 

Informaţii detaliate se pot obţine de la :

-                    structurile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul organelor fiscale;

-                    telefonic la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 0314039160;

-                    accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.