1. Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

 

        2. Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate Ón cadrul ANAF

 

        3. Modelele de cerere pentru exercitarea drepturilor conferite de Regulamentul (UE) 2016/679