Ascultă

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii,

corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigramele

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București -

aparat propriu și a instituțiilor din subordine

2019 - 29 martie 30 septembrie

2018 - 30 martie, 28 septembrie

2017 - 29 septembrie

2016 - 17 martie