Ascultă

Adrese de email utilizate la nivelul D.G.R.F.P. Bucureşti pentru comunicare inter-instituţională

conform Ordonanţei de urgenţă nr.38/2020, privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice


Stimaţi Contribuabili,

Adresele de email de mai jos sunt destinate exclusiv comunicării între instituţii şi autorităţi publice!

Transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale de către contribuabilii/ plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent se va face numai prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (S.P.V.).

Nr.

crt.

Unitate fiscală Adresă email
1.  D.G.R.F.P. Bucureşti  DGRFP.Bucuresti@anaf.ro
1.1  A.J.F.P. Ilfov  Relatii.Publice.IF@anaf.ro
1.2  Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii Bucureşti  RelatiiPublice.Mijlocii.MB@anaf.ro
1.3  Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi  Relatii.PubliceNerezidenti.MB@anaf.ro
1.4  Administraţia sector 1 a finanţelor publice  Relatii.Publice.S1@anaf.ro
1.5  Administraţia sector 2 a finanţelor publice  Relatii.Publice.S2@anaf.ro
1.6  Administraţia sector 3 a finanţelor publice  Relatii.Publice.S3@anaf.ro
1.7  Administraţia sector 4 a finanţelor publice  Relatii.Publice.S4@anaf.ro
1.8  Administraţia sector 5 a finanţelor publice  Relatii.Publice.S5@anaf.ro
1.9  Administraţia sector 6 a finanţelor publice  Relatii.Publice.S6@anaf.ro