Ascultă

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov este unitate teritorială cu personalitate juridică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se realizează, în mod unitar, strategia şi programul Guvernului în domeniul finanţelor publice şi se aplică politica fiscală a statului. Coordonarea la nivel central este asigurată de Preşedintele ANAF.


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.7, cod 500090

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, la fel ca şi celelalte 7 direcţii generale regionale ale finanţelor publice din subordinea Agenţiei, funcţionează începând din 1 august 2013, fiind condusă de un director general şi organizată conform structurii prevăzute prin H.G. nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iulie 2013 şi prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 27/14 ianuarie 2014 privind modificarea structurii organizatorice a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi a structurilor din cadrul acestora, cu modificările şi completările ulterioare.