• Proiect de ordin al presedintelui ANAF privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA - publicat în data de 31.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al presedintelui ANAF privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" - publicat în data de 31.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect Ordin privind aprobarea ordinului cu privire la procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - publicat în data de 29.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat aprobare
 • Proiect Ordin privind propunerea de modificare a ordinului privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - publicat în data de 29.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3 şi 4
  Referat aprobare
 • Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive - publicat în data de 28.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 7
  Anexa 8
  Anexa 9
  Anexa 10
  Anexa 11
  Anexa 12
  Anexa 13
  Anexa 14
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - publicat în data de 23.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului "Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală" - publicat în data de 22.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanelor fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art.180 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru aprobarea unor formulare - publicat în data de 22.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Referat aprobare
 • Proiect de Ordin privind condiţiile de solicitare şi de prezentare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer - publicat în data de 22.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice - publicat în data de 16.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modelul şi conţinutul raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice - publicat în data de 16.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al președintelui ANAF privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate" - publicat în data de 14.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală - publicat în data de 10.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 7
  Anexa 8
  Anexa 9
  Anexa 10
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central - publicat în data de 10.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al președintelui ANAF privind modelul și conținutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice - publicat în data de 09.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare - publicat în data de 09.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5a
  Anexa 5b
  Anexa 5c
  Anexa 5d
  Anexa 5e
  Anexa 5f
  Anexa 5g
  Anexa 5g¹
  Anexa 5h
  Anexa 6
  Anexa 7
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare - publicat în data de 08.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 7
  Anexa 1 la procedură - FIŞA DE CALCUL A STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV
  Anexa 2 la procedură - EVIDENŢA DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE TVA CU OPŢIUNE DE RAMBURSARE
  Anexa 3 la procedură - Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală
  Anexa 4 la procedură - FIŞA DE ANALIZĂ DE RISC
  Anexa 5 la procedură - Fişa de analiză de risc - Instrucţiuni de completare
  Anexa 6 la procedură - REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARĂ
  Anexa 7 la procedură - REFERAT privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de marii contribuabili
  Anexa 8 la procedură - REFERAT privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii
  Anexa 9 la procedură - REFERAT privind regimul special pentru exportatori
  Anexa 10 la procedură - REFERAT privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de exportatori
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali - publicat în data de 08.12.2015
  Proiect ordin
  (180) Nota de certificare
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 1 la anexa 2
  Anexa 2 la anexa 2
  Referat aprobare
 • Proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. nr. __/2015 privind procedura şi conţinutul cererii de emitere şi modificare prin prelungirea valabilitătii, extindere sau revizuire a acordului de preţ în avans - publicat în data de 08.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ____/2015 privind procedura şi conţinutul cererii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate - publicat în data de 08.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de înregistrare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare - publicat în data de 07.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5a
  Anexa 5b
  Anexa 5c
  Anexa 6
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal - publicat în data de 07.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale" - publicat în data de 04.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale" - publicat în data de 04.12.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiectul de ordinului al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - publicat in data de 02.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1 formular 220
  Anexa 2 - Instrucţiuni de completare a formularului 220
  Anexa 1 formular 221
  Anexa 2 - Instrucţiuni de completare a formularului 221
  Anexa 1 formular 222
  Anexa 2 - Instrucţiuni de completare a formularului 222
  Anexa 1 formular 223
  Instrucţiuni de completare a formularului 223
  Anexa 1 formular 224
  Anexa 2 - Instrucţiuni de completare a formularului 224
  Anexa 1 fisă capacităţii de cazare
  Anexa 1 formular situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit
  Anexa 1 formular situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuţiei lunare de asigurări sociale
  Anexa 1 - 260 - DECIZIE DE IMPUNERE privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale
  Anexa 3 caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare - publicat in data de 02.12.2015
  Proiect ordin
  Anexa
  Referat aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizia de impunere provizorie privind obligaţiile fiscale principale" - publicat în data de 27.11.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice " - publicat în data de 27.11.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a " Declarației privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii " - publicat în data de 25.11.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al președintelui Agencției Nacționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și concținutului formularului (089) Declaracție pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal - publicat în data de 19.11.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată - publicat în data de 19.11.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" - publicat în data de 18.11.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2.211/2013 pentru aprobarea competenței teritoriale de administrare - publicat în data de 06.11.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat aprobare
 • Proiect de ordin comun al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru abrogarea art.11 din anexa nr. 1 la Ordinul comun al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 492/C-205/2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare și emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea documentului care atestĂŁ dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social - publicat în data de 03.11.2015
  Proiect ordin
  Referat aprobare
 • I. Organigrame pentru DGRFP Iași, Galaţi, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov - publicat în data de 29.10.2015
  Direcţii regionale
  Administraţii judeţene pentru regionale
  Administraţii judeţene categoria A
  Administraţii judeţene categoria B
  Administraţii regionale pentru contribuabilii mijlocii
  Administraţii regionale pentru contribuabilii mijlocii Constanţa
  Servicii fiscale municipale
  Servicii fiscale orășenești
  Birouri fiscale comunale
  Birou vamal de interior gradul I
  Birou vamal de interior gradul II
  Birou vamal de frontieră gradul I
  Birou vamal de frontieră gradul II
 • II. Organigrame pentru DGRFP București - publicat în data de 29.10.2015
  Organigrama București
  Organigramasectoare București
  Organigrama Ilfov
  Organigrama mijlocii București
  Organigrama nerezidenţi București
  Organigrama serviciul fiscal orășenesc Buftea
  Organigrama serviciul fiscal orășenesc Bragadiru
  Birou vamal de interior gradul I - București
  Birou vamal de interior gradul I - Ilfov
  Birou vamal de interior gradul II - poșta
  Birou vamal de frontieră - gradul I - Otopeni călători
  Birou vamal de frontieră - gradul II - Baneasa
 • Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr.1950/2012 privind aprobarea modelului și conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - publicat în data de 22.10.2015
  Proiect ordin
  Formular 101
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr.52/2012 pentru aprobarea modelului și conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - publicat în data de 22.10.2015
  Proiect ordin
  Formular 200
  Anexa formular 200
  Formular 201
  Formular 250
  Formular 251
  Formular 205
  Intrucţiuni de completare formular 205
  Structura formular 205
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea modelului și conţinutului unor formulare de declaraţii informative - publicat în data de 12.10.2015
  Proiect ordin
  Formular 402
  Formular 403
  Intrucţiuni de completare
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2015, precum și a modelului și conţinutului formularului "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor" - publicat în data de 05.10.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1 - Procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr.2/2015
  Anexa 2 - Formular 602
  Anexa 3 - Instrucţiuni de completare
  Anexa 4 - Caracteristici de tipărire
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conţinutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal - publicat în data de 30.09.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1 -procedura scoatere și rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal
  Anexa 2 - Fișa de înscriere în cazierul fiscal
  Anexa 3 - Caracteristici de tipărire
  501 - Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal
  502 Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal
  503 Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal
  504 Certificat de cazier fiscal
  504A Anexă la certificatul de cazier fiscal
  505 Fișa de înscriere a atragerii a răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul
  506 Fișa de înscriere în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală
  507 Fișa de actualizare a înscrerilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare/patrimoniale cu debitorul
  508 Fișa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" și a formularului "Decizie privind desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate" - publicat în data de 18.08.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1 - formular situaţie calcul CASS
  Anexa 2 - Decizie de desfiinţare a deciziei de impunere
  Anexa 2 - calcul CASS chirii
  Anexa 3 - caracteristici de tipărire
  Formular 630
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru aprobarea procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate - publicat în data de 05.08.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrarii în scopuri de TVA - publicat în data de 24.07.2015
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) ´´Declarație pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA´´- publicat în data de 24.07.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata - publicat în data de 24.07.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui ANAF privind aprobarea procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole - publicat în data de 23.07.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2 - Cerere
  Anexa 2 - Proces verbal
  Anexa 2 - Cerere privind reducerea normei de venit
  Anexa 2 - Decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit
  Anexa 2 - Referat privind reducerea normei de venit
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu - publicat în data de 24.06.2015
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2365/2014 pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit - publicat în data de 27.05.2015
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare- publicat în data de 17.03.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru aprobarea procedurii privind depunerea cererii de modificare a deciziei de impunere prin care au fost stabilite sume de plată cu titlu de impozit pe venit sau contribuţii de asigurări sociale de sănătate- publicat în data de 04.03.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă- publicat în data de 03.02.2015
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit. g) sau lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal- publicat în data de 02.02.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal - publicat în data de 29.01.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată. - publicat în data de 07.01.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91)din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. - publicat în data de 07.01.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 1A
  Anexa 2
  Anexa 2A
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Referat de aprobare
 • Proiect OPANAF pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. - publicat în data de 07.01.2015
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA - publicat în data de 07.01.2015
  Proiect ordin
  Referat de aprobare