• Proiect privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - publicat în data de 15.12.2014
  Proiect ordin
  Anexa
  Referat de aprobare
 • Proiect privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - publicat în data de 09.12.2014
  Proiect ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală - publicat în data de 21.11.2014
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii - publicat în data de 21.11.2014
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili - publicat în data de 21.11.2014
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea si completarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii - publicat în data de 21.11.2014
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili - publicat în data de 21.11.2014
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea OPANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii - publicat în data de 18.11.2014
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1847/2014, pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare - publicat în data de 18.11.2014
  Proiect ordin
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administare Fiscală pentru aprobarea procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea aplicării regimurilor speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art.1524 şi art.1525 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare - publicat în data de 12.11.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. - publicat în data de 04.09.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru completarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale - publicat în data de 13.06.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea si completarea ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - publicat pe portalul ANAF în data de 21.05.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 "Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor" - publicat pe portalul ANAF în data de 30.04.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare - publicat pe portalul ANAF în data de 16.04.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare - publicat pe portalul ANAF în data de 11.03.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 7
  Anexa 8
  Anexa 9
  Anexa 10
  Anexa 11
  Anexa 12
  Anexa 13
  Anexa 14
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, precum şi a unor formulare - publicat pe portalul ANAF în data de 07.03.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Notificare C.A.S.
  Anexa 3
  Referat impunere
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare - publicat în data de 07.03.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 1a
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit - publicat în data de 04.03.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea anexei la ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare - publicat în data de 03.03.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. - publicat în data de 07.02.2014
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Referat de aprobare


 • Proiect de ordin pentru modificarea ordonului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor".
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare".
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare
 • Proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de control intern a activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei ţionale de Administrare Fiscală.
  Proiect Ordin
  Referat de aprobare