Proiectul ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" (012).
Proiect ordin
Referat de aprobare
Anexa 1 - Notificare
Anexa 2 - Intructiuni completare
Anexa 3 - Caracteristici tiparire

 • Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui ANAF nr.3596/ 2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
  Proiect Ordin
  Proiect modificare OPANAF 3596/2011
  Referat aprobare modificare OPANAF 3596/2011
  Referat final

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
  Proiect Ordin
  Formular 200
  Anexa 1 formular 200
  Formular 260
  Anexa 1 260
  Anexa 2 formular 260
  Instructiuni de completare
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
  Proiect Ordin
  Anexa 1 Procedura de înregistrare
  Anexa 2 Procedura de radiere
  Anexa 3 Inştiinţare înregistrare din oficiu
  Anexa 4 Inştiinţare
  Anexa 5 Decizie radiere din oficiu
  Anexa 6 Inştiinţare radiere din oficiu
  Anexa 7 Decizie de îndreptare erori materiale
  Anexa 8 Caracteristici de tipărire
  Anexa la procedura de radiere
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare.
  Proiect Ordin
  Formular 200
  Anexa 1 formular 200
  Formular 260
  Anexa 1 260
  Anexa 2 formular 260
  Instructiuni de completare
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Caracteristici de tiparire
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Anexa 7
  Anexa 8
  Anexa 9
  Anexa 10
  Nomenclator
  Caracteristici de tiparire
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, precum si a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune
  Proiect Ordin
  Anexa fiducie
  Anexa locatiune
  Anexa 1 fiducie
  Anexa 2 locatiune
  Anexa 3 fiducie
  Anexa 4 locatiune
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contribuţiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îsi desfasoara activitatea in Romania si obţin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Referat de aprobare

 • Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin pentru aprobarea formularelor şi a instrucţiunilor necesare aplicării prevederilor art.5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4

 • Proiect OPANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(91) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 1 la procedura
  Anexa 2
  Anexa 2 la procedura
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6
  Referat de aprobare

 • Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.101/2008 privind aprobarea modelului si conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
  Proiect Ordin
  Referat

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plats a contributiei de asigurari sociale, precum si a formularului Cerere de incetare a obligatiei de plats a contributiei de asigurari sociale
  Anexa 1 Notificare incetare plata CAS
  Anexa 1 601-formular solicit. incetare plata CAS
  Anexa 2 procedura de incetare a obligatiei de plata a CAS
  Anexa 3 Instrucţiuni de tiparire cerere 601
  Ordin CERERE SCOATERE DIN EVIDENTA
  Referat cerere scoatere din evidenta

 • Proiect de Ordin comun al ministrului Finanţelor Publice, ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ministrului Sănătăţii pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"
  Proiect de ordin
  Anexa1.1_Angajator
  Anexa1.2_Asigurat
  Anexa1_Angajator
  Anexa 2 - Nomenclator Creante fiscale
  Anexa 3 - Nomenclator Subventii-scutiri-reduceri
  Anexa 4 - Nomenclator Tip asigurat alte entitati
  Anexa 5 - Tip asigurat
  Anexa 6 - Nomenclator Indicativ cond speciale
  Anexa 7 - Instructiuni de completare
  Anexa 8 - Fisier XML
  Anexa 9 - Caracteristici de tiparire
  Referat 112

 • Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare nr.1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Referat de aprobare
 • Proiect de Ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularelor "Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale" şi "Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate"
  Proiect ordin

  Anexa 1 Formular Decizie impunere CAS

  Anexa 1 Formular Decizie plati anticipate

  Anexa 2 Instructiuni de tiparire ptr decizii 610 si 620

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii"
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"
  Proiect ordin

  Anexa 1 declaratia 208

  Anexa 1 declaratia 209

  Anexa 2 declaratia 208

  Anexa 2 declaratia 209

  Anexa 3


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalănr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de modificare din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Anexa 5

  Anexa 6

  Anexa 7

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată"
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugata datorată de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal"
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat de aprobare


 • Proiect de Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea HG nr.109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF
  Proiect ordin

  Nota proiect

  Anexa 1

  Anexa 2


 • Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
  Proiect ordin

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin pentru al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din Romania aparţinând persoanelor juridice straine, şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin pentru modificare Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului formularului (096) "Declaraţie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art.153", precum si al "Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal"
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Anexa 5

  Anexa 6

  Anexa 7

  Anexa 8

  Referat de aprobare


 • Proiect de ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de certificare a Declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferenta cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat de aprobare


 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si conţinutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Proiect ordin

  Anexa 1 declaratia 200

  Anexa 1 declaratia 200

  Anexa 1 declaratia 201

  Anexa 1 declaratia 204

  Anexa 1 declaratia 205

  Anexa 1 declaratia 220

  Anexa 1 declaratia 222

  Anexa 1 declaratia 223

  Anexa 1 declaratia 224

  Anexa 1 declaratia 230

  Anexa 1 declaratia 250

  Anexa 1 declaratia 251

  Anexa 1 declaratia 260

  Anexa 1 situatie

  Anexa 2 declaratia 200

  Anexa 2 declaratia 201

  Anexa 2 declaratia 204

  Anexa 2 declaratia 205

  Anexa 2 declaratia 220

  Anexa 2 declaratia 221

  Anexa 2 declaratia 222

  Anexa 2 declaratia 223

  Anexa 2 declaratia 224

  Anexa 2 declaratia 230

  Anexa 3 declaratia 205

  Anexa 4

  Referat de aprobare


 • Proiectul ordinului preşedintelui ANAF pentru modificarea si completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Referat de aprobare