• Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinaeie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Proiect ordin

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de inregistrare Fiscală, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare Fiscală, potrivit legii.
  Proiect ordin

  Referat de aprobare

  Anexa 1

  Anexa 2a

  Anexa 2b

  Anexa 2c

  Anexa 3


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind depunerea declaraţiilor fiscale.
  Proiect ordin

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art.781 alin.(1) din Codul de procedura Fiscală, precum si pentru aprobarea modelului si conţinutului unor formulare.
  Proiect ordin

  Referat de aprobare

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4


 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare .
  Proiect ordin

  Referat de aprobare

  Anexa


 • Proiect de ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare .
  Proiect ordin

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si conţinutului formularului 170 "Declaraţie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, aflate in sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate".
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului (011) "Declaraţie de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii".
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat de aprobare


 • Proiect de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Fisa de inscriere in cazierul fiscal

  Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal

  Cerere de recitificarea a datelor inscrise in cazierul fiscal

  Anexa la certificatul de cazier fiscal

  Certificat de cazier fiscal

  Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

  Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscală

  Fisa de actualizarea inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

  Fisa de actualizarea inscrierilor in cazierul fisca privind inactivitate fiscală

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin pentru modificare si completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art.781 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Anexa 5a

  Anexa 5b

  Anexa 5c

  Anexa 5d

  Anexa 5e

  Anexa 6

  Anexa 7

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Referat de aprobare


 • Proiect de Ordin pentru modificare si completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.76/ 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare””
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie privind opţiunea pentru depunerea lunară a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat aprobare


 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi „Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare a acestora.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Referat aprobare


 • Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3


 • Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice privind categoriile de obligaţii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal.
  Proiect ordin

  Referat de aprobare


 • Proiect ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea formularelor de inregistrare Fiscală a contribuabililor.
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat aprobare


 • Proiect ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind inscrierea pe documente a numărului de inregistrare ca operator de date cu caracter personal
  Proiect ordin


 • Proiect ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular
  Proiect ordin

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Referat de aprobare


 • Proiect ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
  Proiect ordin

  Anexa

  Referat de aprobare


 • Proiect ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
  Proiect ordin


 • Proiect ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi
  Proiect ordin

  Anexa

 • Ordonanţa de urgenţa a Guvernului privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar precum şi stabilirea unor masuri financiare.
  Odonanta de urgenta

  Nota fundamentare

 • Proiectul de ordin comun pentru aprobarea obligaţiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
  Ordin

  Procedura

 • Proiectul Hotărârii Guvernului privind condiţiile de acreditare a oficiilor pentru depunerea “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, precum şi răspunderea în gestionarea informaţiilor din declaraţie.
  Proiect H.G.

  Nota fundamentare

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", depuse de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice.
  Proiect Ordin

  Anexa

 • Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată
  Proiect Ordin

  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3


 • Proiect de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
  Proiect Ordin

  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3

 • Proiect de Ordin privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii şi contribuţiile sociale şi procedura de declarare a obligaţiilor prevăzute în Nomenclatorul "Creanţe fiscale" din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2


 • Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (096) “Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3

 • Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată
  Proiect Ordin

 • Proiect de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5
  Anexa 6

 • Proiect de Ordin al ministrului Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2

 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  Proiect Ordin
  Declaratia 200 Instructiuni declaratia 200  
  Declaratia 201 Instructiuni declaratia 201  
  Declaratia 205 Instructiuni declaratia 205 Instructiuni transmitere electronica declaratia 205
  Declaratia 206 Instructiuni declaratia 206 Instructiuni transmitere electronica declaratia 206
  Decizie 250 Decizie 251  
  Caracteristici formulare Borderou formulare 205 si 206  

 • Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
  Proiect Ordin
  Anexa 1
  Anexa 2
  Anexa 3