Cadrul juridic privind sanctiunile internationale
Ascultă
  Sancţiuni internaţionale
 • Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale
 • OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • OUG nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • Regulamentul BNR nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor
 • Regulamentul BNR nr. 7/2011 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative
 • Ordinul BNR nr. 340/2010 privind modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate
 • Ordinul nr. 95/2011 al Preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare
 • Ordinul nr. 44/2014 al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare
  Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
 • Legea nr. 656/2002 (republicată1) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative
 • Hotărârea Guvernului nr. 1100/2011 pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2008
 • Regulamentul BNR nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
 • Regulamentul BNR nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
 • Regulamentul BNR nr. 27/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
 • Regulamentul BNR nr. 7/2011 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative
×
--