Măsuri restrictive Ómpotriva Óncălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave Ómpotriva drepturilor omului

Acte privind regimuri sancţionatorii publicate la nivel internaţional: