COMUNICAT DE PRESĂPotrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1397/2010, data de 25 februarie 2011 reprezintă data limită până la care contribuabilii persoane fizice și juridice care au calitatea de angajator sau entități asimilate angajatorului, au obligația completării și depunerii formularului 112 - “Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, conform anexei 1 la hotărâre, care are atașat fișierul XML descris prin anexa 8 la hotărâre.

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe portalul e-România.

ATENȚIE: Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru contribuabilii care până la data de 25 februarie 2011 nu au dobândit certificatul calificat pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarației, formularul 112 se poate depune pe suport electronic, însoțit de formularul în format hârtie, semnat și ștampilat, conform legii.

Pentru astfel de situații, unitățile fiscale teritoriale au luat măsurile necesare de suplimentare a numărului de ghișee pentru primirea declarației, alocarea unui număr sporit de funcționari la punctele de informare și/sau de acordare a asistenței privind modul de completare a formularului 112, și, nu în ultimul rând, adaptarea programului de lucru în funcție de solicitările zilnice.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență puse la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

ATENȚIE: Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a formularului 112 constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art.219 din Codul de procedură fiscală.


Informații detaliate se pot obține la:
- birourile pentru asistența contribuabililor din cadrul administrațiilor finanțelor publice;
- telefonic, la Centrul de asistență a contribuabililor, la nr.0314.039.160;
- accesând pagina de Internet, www.anaf.mfinante.gov.ro.