Asculta

Ordinul ministrului finanţelor publice   Nr. 1857 din  6 noiembrie 2006

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 870/2005 privind Registrul de evidenţă fiscală

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 954 din 27 noiembrie 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza dispoziţiilor pct. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului II din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Articolul 12 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 870/2005 privind Registrul de evidenţă fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 28 iunie 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "ART. 12

    (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), contribuabilii înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    (2) Derogarea se acordă conform competenţelor de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. G şi H din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile."

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu