Asculta

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3505 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008

Publicat  în Monitorul Oficial  nr. 812 din  4 decembrie 2008

 

    Având în vedere art. 3 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.318/2008 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei fiscale centrale,

    în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                     p. Ministrul economiei şi finanţelor,

                                Cătălin Doica,

                               secretar de stat

 

 

    ANEXA 1

 

DECIZIA Nr. 1/2008

 

    În înţelesul prevederilor art. 104 alin. (5) lit. c) şi ale art. 109 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

    Persoanele juridice care au optat iniţial pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, care îşi schimbă obiectul de activitate în cursul anului fiscal, respectiv desfăşoară activităţile prevăzute la art. 104 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, plătesc impozitul pe profit potrivit dispoziţiilor titlului II din Codul fiscal, începând cu trimestrul în care produc efecte licenţele pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc, emise de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.