Ascultă

  • Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 574 din 20 iunie 2013 privind completarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicat în Monitorul Oficial nr. 402 din 4 iulie 2013