Ascultă

  • Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărārea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate īn cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicat īn Monitorul Oficial nr. 940 din 30 decembrie 2011