Ascultă

  • Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1083/2010 privind stabilirea, la nivel naţional, a categoriilor de cheltuieli eligibile īn implementarea proiectelor finanţate īn cadrul Programului ESPON 2013 - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale, publicat īn Monitorul Oficial nr. 148 din 8 martie 2010 (conţine prevederi TVA)
  • Hotărārea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 8/2010 privind aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, publicată īn Monitorul Oficial nr. 111 din 18 februarie 2010