Ascultă

  • Ordinul preşedintelui Comisiei de supraveghere a asigurărilor nr. 8/2009 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 14 iulie 2009
  • Ordinul preşedintelui Casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 575/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, publicat în Monitorul Oficial nr. 312 din 12 mai 2009
  • Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 343/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial nr. 310 din 12 mai 2009
  • Rectificarea OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 5 mai 2009
  • Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 14/2008 pentru aprobarea Modelelor raportărilor periodice cuprinzând informaţiile statistice de natură financiar-contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial nr. 15 din 9 ianuarie 2009