Ascultă

  • Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 88/2008 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor īn formă electronică, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale īn formă electronică, publicată īn Monitorul Oficial nr.699 din 14 octombrie 2008.
  • Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 529/2008 privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate responsabile pentru evidenţa persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de īnregistrare fiscală si de plată a contribuţiilor sociale, publicat īn Monitorul Oficial nr. 597 din 11 august 2008