Ascultă

  • Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 269 din 28 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. 1193 din 30 decembrie 2005
  • Decretul Preşedintelui României nr. 436 din 19 mai 2005 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 452 din 27 mai 2005
  • Ordinul Consiliului Concurentei nr. 57 din 31/03/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind încadrarea unei întreprinderi în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 14 aprilie 2005
  • Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 360 din 27 aprilie 2005
  • Lista nr. 5 din 23 martie 2005 cuprinzând distribuitorii autorizaţi (societăţi comerciale) avizaţi să distribuie aparate de marcat electronice fiscale în baza Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, şi a normelor metodologice pentru aplicarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din 5 aprilie 2005