Formarea şi preluarea pe documentele de plată a numărului de evidenţă a plăţii

Alegeţi trezoreria:
Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule Document prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, ordonanţa procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente) Decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din OUG nr. 50/2013 Data emiterii documentului (ZZLLAA)

Alegeţi obligaţia fiscală de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală:

Alegeţi categoria fiscală:

Număr de evidenţă a plăţii:
IBAN: