Curriculum vitae

Europass

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Mihail Constantin

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

Română

 

 

Data naşterii

20.01.1947

 

 

Starea civilă

căsătorit

Experienţa profesională

 

 

Perioada

Functia si postul ocupat

      Activitati si responsabilitati principale

             Numele si adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

22.05.2012 – prezent, Vicepreşedinte A.N.A.F

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

12.05.2012 – 22.05.2012, Consilier personal – Cabinet Preşedinte A.N.A.F.

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

06.01.2010 – 12.05.2012, Director cabinet – Cabinet Vicepreşedinte A.N.A.F.

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

01.06.2009 – 06.01.2010, Consilier personal - Cabinet Vicepreşedinte A.N.A.F

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

01.05.2009 -  31.05.2009, Director general

Conducerea şi coordonarea activităţilor economice şi financiare

SC „ SYNERGY MANAGEMENT” SRL Predeal

02.10.2007 – 27.04.2009, Director General

Conducerea şi coordonarea activităţilor specifice în domeniul evaluării veniturilor, sinteze şi strategii, planificare indicatori de performanţă, monitorizarea colectării creanţelor bugetare şi coordonarea planurilor de dezvoltare a proiectelor de informatizare ale A.N.A.F.

Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Planificare Strategică şi Monitorizare a Realizării Creanţelor Bugetare.

30.07.2007 – 02.10.2007, Director

Conducerea şi coordonarea activităţii specifice în domeniul evalurii veniturilor bugetare, propuneri de strategii şi sinteze pentru conducere, realizarea  propunerilor privind planificarea unităţilor subordonate A.N.A.F, monitorizarea indicatorilor de performanţă.

Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia de Planificare Strategică

Iunie 2007 – iulie 2007, Şef serviciu şi împuternicit pentru exercitarea funcţiei de director

Coordonarea planurilor de informatizare ale A.N.A.F.

Ministerul Economiei si Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Directia de Planificare Strategică

Aprilie 2005 - iunie 2007, Şef serviciu şi împuternicit pentru exercitarea funcţiei de director general

Coordonarea planurilor de informatizare ale A.N.A.F.

Ministerul  Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală pentru Reformă şi Cooperare Internaţională

2004 – aprilie 2005, Director General

Conducerea şi coordonarea activităţii specifice direcţiei în conformitate cu ROF-ul  aprobat. Monitorizarea realizării încasărilor bugetare, reducerea arieratelor, executării silite şi a marilor contribuabili. Îndrumarea unităţilor teritoriale în domeniul de mai sus.

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Colectare a Creanţelor Bugetare.

2003, Director General

Conducerea şi coordonarea activităţii specifice direcţiei în conformitate cu ROF-ul  aprobat. Monitorizarea realizării încasărilor bugetare, reducerea arieratelor, executării silite şi a marilor contribuabili. Îndrumarea unităţilor teritoriale în domeniul de mai sus.

Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Proceduri şi Gestiune a Colectării Veniturilor Bugetare.

 

2002, Şef proiect privind crearea A.N.A.F.

Conducerea şi coordonarea activităţilor privind crearea unităţilor de mari contribuabili şi a înfiinţării A.N.A.F prin coordonarea Departamentului de Afaceri Fiscale ale FMI.

Ministerul  Finanţelor Publice

2001, Şef birou

Conducerea şi coordonarea activităţii de evidenţă pe plătitori persoane fizice; conducerea şi coordonarea activităţii de monitorizare a contribuabililor mari.

Ministerul  Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Administrare a Veniturilor Publice şi a Monopolurilor

1999, Director economic

Conducerea şi coordonarea activităţii financiare a societăţii, organizarea şi conducerea contabilităţii,     rapoarte financiare.

S.C „DHAMCO IMPEX” S.R.L

1997 – 1999, Director General

Conducerea şi coordonarea activităţii economico – financiare a societăţii comerciale în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia.

S.C „L-CORIMEX” S.R.L Bucureşti

1994 – 1997, Director Economic

Conducerea şi coordonarea activităţilor economice şi financiare pentru realizarea şi dezvoltarea obiectului de activitate al societăţii.

S.C „LIANE CORIMEX” S.R.L Bucureşti

1992 – 1994, Director Financiar

Coordonarea activităţii financiare şi valutare pentru activităţile de comerţ exterior, export – import.

S.C. „HAZIMEH INTERNAŢIONAL” S.R.L Bucureşti

   1991 – 1992, Director Executiv

Activităţi specifice funcţiei de director comercial şi comert exterior pentru activitatea proprie şi pentru unităţile cu care s-au încheiat angajamente de colaborare.

S.C „ASTAR” SA Bucureşti

1990 – 1991, Director General Adjunct

Conducerea şi coordonarea activităţilor specifice, preţuri, bugete, bilanţuri, fonduri – finanţare, activitatea economico – administrativă.

Ministerul Industriei şi Resurselor

1982 – 1990, Economist principal

Activitate de normare şi consum manoperă pentru unităţile Centralei Industriale.                       . Participarea la proiectele de reorganizare şi modernizare a activităţii economico – financiare a unităţilor subordonate.

Centrala Mecanică şi de Articole Casnice Bucureşti

1982, Economist

Activitate de organizare a producţiei şi a muncii pe total centrală industrială,  consum manoperă, stat de funcţii,  ROF, ROI  şi proiecte de reorganizare.

Întreprinderea Metaloglobus Bucureşti

1977 – 1982, Economist

Activitate de controlor financiar preventiv pentru activitatea de import/export. Conducerea şi coordonarea activităţii serviciului financiar pentru totalitatea activităţilor, export, import economico – administrative.

Întreprinderea de Comerţ Exterior ROMSIT Bucureşti

1976 – 1977, Preşedinte

Conducerea şi coordonarea activităţii Cooperativei Blănarilor

Cooperativa Blănarilor Bucureşti

1977 – martie, Şef birou

Coordonarea şi conducerea activităţii de aprovizionare, transporturi şi desfacere pentru realizarea obiectului  de activitate al Cooperativei Blănarilor.

1974 – 1976, Economist

Activitate de monitorizare a recuperării creanţelor rezultate din activitatea de comerţ exterior – import pentru intreprinderile industriale din domeniul industriei uşoare.

Întreprinderea de Comert Exterior ROMSIT Bucureşti

 

 

 

 

1970 – 1974, Contabil

Activitate de contabilitate a materialelor stocurilor şi investitiilor. Activitate de coordonare a finanţării activităţii de investiţii, centralizare bilanţuri şi planuri financiare.

Uniunea Cooperativelor Mestesugăreşti, Confecţii, Încălţăminte, Prestări Neindustriale Bucureşti

1968 – 1970, Funcţionar economic

Activitate de aprovizionare, transporturi şi desfacere pentru realizarea obiectului de activitate al cooperativei.

Cooperativa Blănarilor Bucureşti

 1965 – 1967,  Lacatus constructii metalice

 Activitate de producţie in domeniul echipamentelor medicale

 Industria tehnico-medicală Bucureşti

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

              Disciplinele principale studiate /

        competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

                       / furnizorului de formare

      Nivelul în clasificarea naţională sau

                                        internaţională

2007, Certificat de atestare – consultant fiscal

Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti

2005, Diplomă de master – Management public

Academia de Studii Economice, Bucureşti

1973, Diplomă de licenţă - Facultatea de Comerţ Interior

Academia de Studii Economice, Bucureşti

                      

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

 

A1

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

Limba franceza

 

A1

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi

sociale

Spirit de echipă

O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei în domeniul activităţii desfăşurate

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

- bun organizator şi calităţi de lider, dobândite în calitate de director

 

 

Competenţe şi aptitudini

tehnice

- Mecanic – atestat cu Certificat de calificare

- Apicultor – atestat cu Certificat de calificare

 

 

Competenţe şi aptitudini

de utilizare a calculatorului

- Cunoştinţe de utilizare a sistemelor de operare pe calculator: Windows, Lotus

- Permis ECDL – START

Alte competenţe şi aptitudini

Permis auto Categoria B

 

 

Titluri onorifice

şi recunoaşteri

-          ianuarie 2011, Ordinul Naţional Serviciu Credincios în grad de Ofiţer

-          decembrie 2004, Ordinul Naţional Serviciu Credincios în grad de Cavaler

 

 

Informaţii suplimentare

                                      

Persoanele care pot da date de referinţă: Sorin Blejnar, Mihai Gogancea – Vătăşoiu, Daniel Chiţoiu, Sebastian Bodu, Neculae Plăiaşu, Roşu Gica