Ascultă
Curriculum vitae  
   
Informaţii personale  
Nume/prenume GOGANCEA-VĂTĂŞOIU MIHAI
Data naşterii 11 ianuarie 1970
Naţionalitate Română
Starea civilă Casatorit, un copil
   
   
Experienţa profesională  
   
Data (de la – până la), funcţia, numele angajatorului, principalele activităţi şi reponsabilităţi 13 mai  2014 - prezent, Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
07 aprilie 2014 – 12 mai 2014, Sef administraţie adjunct colectare la Administraţia Fiscală pentru contribuabili mijlocii Bucureşti
11 mai 2012 – 07 aprilie 2014, Director de cabinet al Vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Managementul Departamentului de colectare a veniturilor bugetare

11 ianuarie 2009 – 11 mai 2012, Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Managementul Departamentului de colectare a veniturilor bugetare

2004 – 11 ianuarie 2009, Director executiv adjunct – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea – Direcţia de Metodologie şi Administrare a Veniturilor Statului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Managementul administrării veniturilor statului

mai 1994 – august 2004, agent fiscal, referent, inspector de specialitate, consilier– în cadrul serviciilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Tulcea – Direcţia de Metodologie şi Administrare a Veniturilor Statului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
   
Educaţie şi Formare  
   
Data (de la – până la), numele şi tipul instituţiei de învăţământ, domeniul studiat, tipul calificării 2012 - 2013 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Programul de formare specializata pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei inalţilor funcţionari publici (absolvent)

din 2011 Doctor în ştiinţe militare şi informaţii - Academia Naţională de Informaţii 2007 – 2009, master - Academia Naţională de Informaţii

Managementul Informaţiilor pentru Securitatea Naţională

2006 – 2007, Studii în securitate şi apărare naţională -Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti
Studii postuniversitare

2006, Studii în securitate şi apărare naţională – Academia Naţională de Informaţii, Colegiul Superior de Securitate Naţională
Studii postuniversitare

2004 – 2005, master – Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti
Managementul instituţional

2003 – 2005, master – Universitatea „Danubius”, Galaţi
Drept comunitar

1993 – 1998, licenţiat– Universitatea Româno-Americană
Ştiinţe juridice şi Drept
   
Limbi străine cunoscute Limba franceză
Limba engleză
   
Aptitudini şi Competenţe tehnice Sisteme de operare Windows
Editare documente, prezentări : Word, Excell
   
Aptitudini şi competenţe organizatorice Capacitatea de a conduce organizaţii
Capacitatea de lucru în echipa
Capacitate de analiză şi sinteză
   
Competenţe şi abilităţi sociale Înalt nivel de comunicare
Putere de negociere şi mediatizare
Abilităţi de prezentare şi în stabilirea priorităţilor
Disponibilitate pentru activitatea în echipă
Receptivitate, spirit de observaţie
   
Permis de conducere Categoria B