Ascultă

 

Curriculum Vitae

 

 

 

Informații personale

 

Nume / Prenume

TUNARU FLORIN

Naționalitate

Română

Data/ locul nașterii

18.04.1964, Ștorobăneasa, județul Teleorman

Starea civilă

Căsătorit, 1 copil

 

 

Experiența profesională

 

Perioada

Mai 2012 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte

Activități si responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității de inspecție fiscală

Numele și adresa angajatorului

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Perioada

2011 - 2012

Funcția sau postul ocupat

Director executiv

Activități si responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității financiar-contabile

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Teleorman

Perioada

2010 - 2011

Funcția sau postul ocupat

Consilier Cabinet Președinte

Activități și responsabilități principale

Consiliere în domeniul financiar-contabil și al finanțelor publice

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Teleorman

Perioada

2009

Funcția sau postul ocupat

Director coordonator adjunct

Activități și responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității de inspecție fiscală

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Teleorman

Perioada

2006 - 2009

Funcția sau postul ocupat

Director executiv adjunct

Activități si responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității financiar-contabile

Numele și adresa angajatorului

Consiliul Județean Teleorman

Perioada

2005 - 2006

Funcția sau postul ocupat

Șef serviciu

Activități si responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității de inspecție fiscală

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Teleorman

Perioada

2001 - 2005

Funcția sau postul ocupat

Director general/executiv adjunct

Activități si responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității de inspecție fiscală

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Teleorman

Perioada

2000 - 2001

Funcția sau postul ocupat

Șef birou

Activități si responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității de asistență pentru contribuabili

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P. Teleorman

Perioada

1999 - 2000

Funcția sau postul ocupat

Șef birou

Activități si responsabilități principale

Îndrumare și coordonare a activității de asistență pentru contribuabili

Numele și adresa angajatorului

Administrația Financiară Alexandria

Perioada

1993 - 1999

Funcția sau postul ocupat

Inspector fiscal

Activități si responsabilități principale

Control fiscal persoane juridice

Numele și adresa angajatorului

Administrația Financiară Alexandria

Perioada

1990 - 1993

Funcția sau postul ocupat

Inspector fiscal

Activități si responsabilități principale

Control fiscal persoane fizice și juridice

Numele și adresa angajatorului

D.G.F.P.C.F.S. Teleorman

Educație și formare

 

Perioada

2003 - 2004

Diploma obținută

Diplomă de absolvire

Competențele profesionale dobândite

Formare Specializată în Administrația Publică.

Numele și tipul instituției de învățământ

Institutul Național de Administrație București

Nivelul în clasificarea națională

Cursuri postuniversitare

Perioada

2003 - 2004

Diploma obținută

Diplomă de Master

Disciplinele principale studiate

Managementul Afacerilor Publice Europene.

Numele și tipul instituției de învățământ

A.S.E. București  - Facultatea de Management

Nivelul în clasificarea națională

Studii de Masterat

Perioada

2001

Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate

Cursuri de specializare pentru cadre de conducere și specialiști în

controlul fiscal din administrația financiară din România

Numele și tipul furnizorului de formare

Ministerul Finanțelor Publice și Academia Federală de Finanțe

din Germania – Brul, Germania

Nivelul în clasificarea națională

Cursuri de instruire

Perioada

2000

Diploma obținută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate

Controlul în detaliu al declarațiilor fiscale și tehnicile utilizate

în activitatea de control fiscal

Numele și tipul furnizorului de formare

Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Tributaria din Spania

Nivelul în clasificarea națională

Cursuri de instruire

Perioada

2000

Diploma obținută

Certificat de absolvire

Competențele profesionale dobândite

Expert contabil

Numele și tipul furnizorului de formare

Corpul experților contabili și contabililor autorizați din România

Perioada

1993 - 1997

Diploma obținută

Diplomă de Licență

Competențele profesionale dobândite

Economist

Numele și tipul instituției de învățământ

A.S.E. București  - Facultatea de Finanțe, Asigurări,

Bănci și Burse de Valori

Nivelul în clasificarea națională

Studii superioare

Competențe

și abilități sociale

  O bună capacitate de organizare și spirit de echipă.

Competențe

și aptitudini organizatorice

Bun spirit de organizare și experiență privind managementul echipei, dobândite în funcțiile de conducere ocupate. 

Aptitudini

și competențe personale

 

Limbi străine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

 

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

Competențe și aptitudini

de utilizare a calculatorului

   Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office.

                                  Permis de conducere

   Permis de conducere categoria B.