Ascultă
< div style="padding:10px;" class="auto-style1">
  • O.P.A.N.A.F. nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice. - actualizat în data de 12.09.2018
  • O.P.A.N.A.F. nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor şi a procedurii de aplicare a acestora.- publicat în data de 13.08.2018
  • O.G. nr. 30/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 Cod procedură fiscală - publicat în data de 06.10.2017
  • O.P.A.N.A.F. nr. 1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale personale.
  • O.P.A.N.A.F. nr. 3695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia.
  • O.P.A.N.A.F. nr. 3696/2015 pentru stabilirea unor competenţei de exercitare a inspecţiei fiscale pe întreg teritoriul ţării.
  • O.P.A.N.A.F. nr. 3704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale, precum şi a modelului declaraţiei.