Ascultă
 • noiembrie 2017. DGCVPF a finalizat un proiect privind întărirea capacităţii administrative, derulat în parteneriat cu Agenţia Fiscală din Norvegia, având ca temă întărirea capacităţii administrative la nivelul ANAF în domeniul stabilirii rezidenţei fiscale şi identificării operaţiunilor derulate fraudulos prin utilizarea entităţilor off-shore, finanţat din granturi norvegiene.
 • mai 2017. Directorul general al DGCVPF a acordat un interviu publicaţiei online hotnews.ro , prezentând, în răspunsurile furnizate, informaţii privind rezultatele acţiunilor de control fiscal realizate precum şi abordările în materia conformării fiscale voluntare (interviul a fost publicat la data de 26 mai 2017).
 • mai 2017. Reprezentantul DGCVPF a participat, cu o prezentare privind Programul de conformare fiscală a persoanelor fizice – Rezultate şi perspective, la conferinţa cu tema Schimbarea paradigmei impozitării persoanelor fizice în România. Noutăţi în materie de controale fiscale organizat în Bucureşti de compania de consultanţă fiscală PricewaterhouseCoopers Romania, la care au mai participat reprezentanţi ai companiilor de consultanţă, mediului de afaceri şi mass-media.
 • iunie 2016. O delegaţie a Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice a participat, în perioada 30 mai - iunie 2016, la seminarul cu tema Persoane Fizice cu Averi Mari şi Strategii pentru imbunătăţirea Conformării Fiscale organizat la Ankara, Turcia, de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.E.C.D.).
 • martie 2016. O delegaţie a Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice a efectuat, în data de 17 martie 2016, o vizită de lucru la sediul din Portsmouth, UK, al Unităţii Persoane Fizice cu Averi Mari (High Net Worth Unit) din cadrul agenţiei fiscale britanice (Her Majesty Revenue and Customs) ocazie cu care au fost identificate o serie de bune practici în materia conformării fiscale a acestui segment de contribuabili, îndeosebi în domeniul managementului relaţiilor cu contribuabilii, tratamentelor alternative de conformare şi programelor de dezvăluire voluntară (voluntary disclosure programs)
 • decembrie 2015. Reprezentantul DGCVPF a participat, cu o prezentare privind Programul de conformare fiscală a persoanelor fizice, la conferinţa cu tema Conformarea fiscală voluntară: ultimul tren înaintea inspecţiei fiscale organizat în Bucureşti de compania de consultanţă fiscală PricewaterhouseCoopers Romania, la care au mai participat reprezentanţi ai companiilor de consultanţă, mediului de afaceri şi mass-media.
 • noiembrie 2015. Reprezentantul DVF a participat, în perioada 11-13 noiembrie 2015, cu o prezentare a programului aplicat în România, la Conferinţa cu tema Aplicarea metodelor indirecte pentru controlul fiscal al persoanelor fizice cu averi mari, organizată de Comisia Europeană -DG TAXUD şi Organizaţia Intra-Europeană a Administraţiilor Fiscale (I.O.T.A.) la Vilnius, Lituania, ocazie cu care au fost prezentate şi discutate atât abordări strategice la nivel mondial şi european, cât şi măsuri operaţionale şi variante de tratament al riscurilor fiscale asociate acestei categorii de contribuabili.
 • noiembrie 2014. Reprezentantul DVF a participat, în perioada 27-28 noiembrie 2014, la Conferinţa şefilor de administraţii fiscale din Europa de Sud-est, ţinută la Ljubljana, Slovenia în luna noiembrie 2014, dedicată abordării fiscale a segmentului PFAM.
 • noiembrie 2014. în data de 6 noiembrie 2014 Direcţia Verificări Fiscale a organizat o întâlnire cu profesioniştii din domeniul fiscal, în scopul încurajării conformării fiscale voluntare, la care au participat reprezentanţi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai companiilor de consultanţă fiscală PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG, Delloite, Mazars Tax Romania, TPA Horvath, Apex, Taxhouse, BG Conta şi RSM Scot. în cadrul întâlnirii DVF a prezentat Programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari şi principalele probleme de conformare fiscală identificate până în prezent prin activitatea specifică desfăşurată iar reprezentanţii mediului profesional au formulat o serie de propuneri în scopul creşterii conformării voluntare şi şi-au manifestat disponibilitatea de a participa în continuare la astfel de întâlniri, în vederea consolidării relaţiei dintre administraţia fiscală şi specialiştii din domeniul fiscal.
 • aprilie 2013. O delegaţie din cadrul Direcţiei Verificări Fiscale a participat la un schimb de experienţă în domeniul controlului persoanelor fizice cu averi/venituri mari prin aplicarea metodelor indirecte de control la Chisinău, Republica Moldova, în baza Acordului privind cooperarea în domeniul finanţelor publice încheiat între Ministerul Finanţelor Publice din România si Ministerul Finanţelor din Republica Moldova;
 • martie 2013. Personalul Direcţiei Verificări Fiscale a beneficiat de un program de pregătire profesională privind controlul persoanelor fizice furnizat de Fondul Monetar Internaţional în cadrul misiunii de asistenţă tehnică în domeniul persoanelor fizice cu averi mari, derulate în perioada 11 martie - 12 aprilie 2013.
 • octombrie 2012. în cursul lunii octombrie 2012, a fost organizată o întâlnire intre conducerea Direcţiei Verificări Fiscale şi reprezentanţii companiei de consultanţă Ernst&Young, în scopul identificării posibilităţilor de plasare a mesajelor de încurajare a conformării PFAM în mediul gestionat de Ernst&Young precum şi al identificării problemelor şi soluţiilor aferente domeniului de competenţă al direcţiei.
 • octombrie 2012. în cursul lunii octombrie 2012, personalul Direcţiei Verificări Fiscale a participat la un program de pregătire profesională privind controlul persoanelor fizice cu averi mari furnizat de experţi din cadrul administraţiei fiscale franceze (Direction Generale des Finances Publiques).
 • iulie 2012. în cursul lunii iulie 2012, personalul Direcţiei Verificări Fiscale a participat la un program de pregătire profesională privind controlul persoanelor fizice cu averi mari furnizat de experţi din cadrul administraţiei fiscale britanice (Her Majesty Revenue & Customs).