Ascultă
  • Hotărārea Guvernului nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă īn cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată īn Monitorul Oficial nr. 573 din 9 septembrie 2013
  • Hotărārea Guvernului nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, publicată īn Monitorul Oficial nr. 528 din 22 august 2013
  • Hotărārea Guvernului nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată īn Monitorul Oficial nr. 473 din 30 iulie 2013
  • Hotărārea Guvernului nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată īn Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013
  • Hotărārea Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 44/2004, publicată īn Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013
  • Hotărārea Guvernului nr. 20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, publicată īn Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22.01.2013