Ascultă

  Portalul ANAF oferă posibilitatea obținerii de informații despre:
  1. Registrul RO e-Factura - publicat în data de 15.11.2021
  2. Informaţiile publice din situaţiile financiare/raportările contabile anuale aferente agenţilor economici - publicat în data de 20.01.2021
  3. Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, registrul persoanelor care aplică plata defalcata a TVA şi registrul contribuabililor inactivi/reactivați - actualizat în data de 21.03.2023
  4. Registrul agricultorilor care aplică regimul special
  5. Registrul entităților/unităților de cult - publicat în data de 01.04.2019
  6. Prezentare servicii WEB SPV - publicat în data de 21.02.2018
  7. Servicii web pentru Sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura - publicat în data de 08.06.2022
  8. Servicii web pentru Sistemul electronic integrat RO e-Transport - publicat în data de 08.06.2022
  9. Servicii web protejate de OAUTH - publicat în data de 08.06.2022

  şi prin intermediul serviciilor web sincrone şi asincrone.
×
--