Ascultă

Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, împotriva refuzului de răspuns se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.