Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU ORGANISME PROFESIONALE SI INSTITUTII PUBLICE

Octombrie  2019

Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile astfel:

- la C.E.C.C.A.R, pentru întâlnirile organizate la sediile acestuia

- prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF,  pentru întâlnirile organizate la sediile unităților fiscale și pentru cele realizate în colaborare cu alte instituții publice și organisme profesionaleDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Calarasi în colaborare cu CECCAR Călărași 1. Restructurarea obligațiilor fiscale și anularea unor obligații fiscale. 2. Obligații declarative și de plată. 3. ;Avantajele utilizării SPV. 4. Eșalonarea la plată. 10 10:00 35 Sediul AJFP Calarasi, Calarasi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de sedinte
A.J.F.P. Ialomiţa în colaborare cu C.E.C.C.A.R.Filiala Ialomiţa 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2019. 2.Prezentarea noutăţilor legislative. 3. OUG nr 6/ 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 4.Spațiul privat virtual. 17 14:00 40 Sediul CECCAR Filiala Ialomiţa, Parter, Sală Conferinţă, str. Stejarului, nr.2, municipiul Slobozia
AJFP Teleorman-in colaborare cu C.E.C.C.A.R. filiala Teleorman 1.Anularea accesoriilor aferente datoriilor sub un milion de lei. 2. Speţă cu privire la regimul juridic al aplicării TVA pentru servicii de montaj livrate de societăţi cu sediul in UE. 24 14:00 50 Sediul C.E.C.C.A.R Teleorman, Alexandria,str.Negru Vodă,nr.127bisDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. ARAD / CECCAR ARAD 1.Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
2.Spatiul Privat Virtual
3.Facilităţi fiscale – O.G. 6/20192 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
A.J.F.P. ARAD / CECCAR ARAD 1.Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
2.Spatiul Privat Virtual
3.Facilităţi fiscale – O.G. 6/2019


3 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
AJFP CS in colaborare cu CECCAR filiala CS 1.Servicii ANAF
2. Noutati fiscale
23 10:00 40 AJFP Caraş Severin, Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2, sala de şedinţe corp BDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Bihor 1. Ordin 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
2. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
3. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
4. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
5. OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
6. H.G. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
7. O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
8.Procedura de mediere;
9, Poprirea electronica.
10. OMFP 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei
9 14:00 130 CECCAR BIHOR, Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 29, Bl.A9 Et. 1
AJFP Bistrita - Nasaud - C.E.C.C.A.R Bistrita - Nasaud - DGRFP Cluj - Biroul Ajutor de stat, Practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale;
2. OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei. 3.Calendarul obligaţiilor fiscale - octombrie 2019;
4. Spete dezbatute in ultima perioada
5. H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările ulterioare
15 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Sălaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca SI C.E.C.C.A.R. Salaj 1.Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de ANAF;
2.Noutati cu incidenţă fiscală
3. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice
4. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie
5.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
6.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență. 7.O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale;
8.OMFP 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
24 10:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
A.J.F.P. Salaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de ANAF;
2.Noutati cu incidenţă fiscală
3. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice
4. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie
5.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
6.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență. 7.O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale;
8.OMFP 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018
31 14:00 50 CECCAR Sălaj, Zalău, str. Maxim Gorki nr.31/ADirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1. OG 6/2019 Facilitati fiscale
2. OG 19/2019 – Modificarea Codului de procedura fiscala
3. Promovarea serviciilor ANAF – SPV
4. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
5. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
10 12:00 200 Sediul CECCAR – Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr.3
DGRFP Craiova-SASPNPR CECCAR Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 10 14:00 60 CECCAR Mehedinti, Str.Antonini nr.3, Dr.Tr. Severin, ora 14
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în colaborare cu CECCAR Filiala Olt 1.Ordonanţa Guvernului nr.6/31.07.2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale; 2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ): avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice 23 11:00 55 Sediul A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, Judeţul Olt, Sala de şedinţe, Etaj 1
DGRFP Craiova-SASPNPR Camera Comert si Industrie Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 23 12:00 25 CCI Dolj, Str.Brestei Nr.21, Craiova, ora 12
DGRFP Craiova-SASPNPR CECCAR Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 30 14:00 100 CECCAR Dolj, Str.Lipscani Nr.1, Craiova, ora 14
DGRFP Craiova CEDIAFI Impozitul pe reprezentanta 30 14:00 100 CECCAR Dolj, Str.Lipscani Nr.1, Craiova, ora 14
AJFP Dolj -SAC 1.Servicii oferite de ANAF, inrolare SPV persoane fizice
2.Noutati legislative fiscale publicate in Monitorul Oficial
3. Case de marcat -facilitati , obligatii si termene;
30 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 10


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila Serviciile electronice oferite de ANAF ; procedura medierii si a popririi electronice, prezentare O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale ,alte noutati legislative 15 14:00 150 Sediul CECCAR Brăila , Bd Al I Cuza nr.3 Bloc Ceprohart, etaj 5 , sala N N Constantinescu
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea - Biroul Asistenţă pentru Contribuabili 1. Noutăţi legislative.
2. Servicii oferite de ANAF.
23 14:00 50 Sediul CECCAR Tulcea - str. Sălciilor, nr. 2
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galaţi Noutăţi legislative luna septembrie şi octombrie 2019. Spaţiul privat virtual. 29 10:00 50 Sediul CECCAR Galati, Str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, sc. 1, etaj 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa Noutăţi legislative 29 13:00 80 CECCAR Constanţa, Str. Cuza Vodă, 29, Constanţa, sala de şedinţe