Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU ORGANISME PROFESIONALE SI INSTITUTII PUBLICE

Ianuarie 2020

Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile astfel:

- la C.E.C.C.A.R, pentru întâlnirile organizate la sediile acestuia

- prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF,  pentru întâlnirile organizate la sediile unităților fiscale și pentru cele realizate în colaborare cu alte instituții publice și organisme profesionaleDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Călărași, CECCAR Călărași și Camera Notarilor Publici Călărași 1.Completarea și depunerea formularului (208).
2 Obligații declarative si de plată.
3.Avantajele utilizării SPV.
4..Prezentare cazuri întâlnite în practică:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal;modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investiții;aspecte privind taxa pe valoarea adaugată.
14 10:00 35 Sediul AJFP Calarasi, Calarasi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de sedinte
A.J.F.P. Ialomiţa în colaborare cu C.E.C.C.A.R Filiala Ialomița 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna ianuarie 2020.
2.Prezentarea noutăţilor legislative.
3.Spațiul Privat Virtual.
16 14:00 60 Sediul A.J.F.P. Ialomiţa,etaj.2, cam.202, B-dul Matei Basarab, nr.14, municipiul Slobozia
AJFP Teleorman-C.E.C.C.A.R. filiala Teleorman 1. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală.
2. Calendarul obligațiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020.
3. Calculul TVA privind achizițiile de mașini second hand.
28 14:00 50 Sediul C.E.C.C.A.R Teleorman, Alexandria,str.Negru Voda,nr.127bis
AJFP Teleorman-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili -Camera notarilor publici Teleorman. 1. Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.
2. Servicii electronice oferite de ANAF.
29 15:00 30 Camera Notarilor Publici Teleorman, Str.Avocat Alexandru Colfescu nr.59A, Alexandria, Jud.Teleorman.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. ARAD / CAMERA NOTARILOR PUBLICI Modalitatea de completare a formularului 208 8 14:00 130 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD – AMFITEATRU
Arad, B-dul Revoluţiei , nr.77
AJFP CS Camera Notarilor Publici Declararea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal D208 15 10:00 40 AJFP Caraş Severin, Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2, sala de şedinţe corp B
AJFP Hunedoara; Serviciul asistenta pentru contribuabili – întâlnire comună cu Camera Notarilor Publici Alba Iulia Modalitatea de completare a formularului 208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Servicii electronice oferite de ANAF
15 14:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.30, etaj 1, sala de şedinţe
A.J.F.P. ARAD / CECCAR ARAD Modalitate de calcul al rezultatului fiscal – prezentare cazuri întâlnite în practică
Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică
Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată - prezentare cazuri întâlnite în practică
Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.15 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
A.J.F.P. ARAD / CECCAR ARAD Modalitate de calcul al rezultatului fiscal – prezentare cazuri întâlnite în practică
Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică
Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată - prezentare cazuri întâlnite în practică
Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.

16 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
AJFP Hunedoara; Serviciul asistenta pentru contribuabili – întâlnire comună cu CECCAR filiala Deva Prezentare cazuri întâlnite în practica de inspecţie fiscală referitor la deficienţe privind modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii şi aspecte referitoare la evidenţa operaţiunilor privind taxa pe valoarea adăugată.

Servicii electronice oferite de ANAF
16 15:00 50 CECCAR - filiala Hunedoara, Deva, str. 22 Decembrie nr. 69, sala de sedinte

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau 1. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata (decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale ale dreptului de deducere, conditii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei )- prezentare cazuri intalnite in practica 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 6.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice 7.Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice
20 11:00 60 C.E.C.C.A.R. Bacau, str. Vasile Alecsandri, nr.43, Bacau
Serviciul Fiscal Orasenesc Moinesti in colaborare cu Activitatea de Inspectie Fiscala 1. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata (decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale ale dreptului de deducere, conditii de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei )- prezentare cazuri intalnite in practica 2. Noutati fiscale.
3. Servicii electronice oferite de ANAF
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii ianuarie 2020 6.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice 7.Inregistrarea in Spatiu Privat Virtual a persoanelor fizice
21 10:00 60 Moinesti, UAT MOINESTI, str.Vasile Alecsandri, nr.14, Sala de festivitati
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui in colaborare cu CECCAR 1.Modalitate de calcul al rezultatului fiscal ( reguli generale , inregistrarea cheltuielilor si amortizarii ) -Prezentare cazuri intalnite in practica . 2. Modalitatea de calcul si de plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Depunerea si transmiterea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si inregistrarea in SPV persoanelor fizice 4.Noutati fiscale ; 5.Servicii electronice oferite de ANAF; 6.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ; 7.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii ianuarie 2020; 22 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Harghita în colaborare cu Corpul Notarilor Publici Determinarea, declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal- depunerea de către notarii publici a formularului 208 ” Declarație informațivă privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal ” 10 13:00 60 Miercurea Ciuc str. Revoluţiei nr. 20 sala de şedinţă
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov şi Primării Inrolare în SPV, Completare/transmitere Declaraţie Unică 15 10:00 40 Sediul DGRFP Braşov str. M. Kogălniceanu nr.7
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov şi Primării Inrolare în SPV, Completare/transmitere Declaraţie Unică 16 10:00 40 Sediul DGRFP Braşov str. M. Kogălniceanu nr.7
DGRFP Braşov în colaborare cu AJFP Braşov Determinarea, declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal- depunerea de către notarii publici a formularului 208 ” Declarație informațivă privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal ” 20 16:00 40 Camera Notarilor Publici str. Ionescu Toma nr.4 Braşov
AJFP Mureş Determinarea, declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal- depunerea de către notarii publici a formularului 208 ” Declarație informațivă privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal ” 21 11:00 100 Hotel Grand Targu Mureş , Piaţa Victoriei nr.32 sala şedinţă
AJFP Covasna în colaborare cu Corpul Notarilor Publici Determinarea, declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal- depunerea de către notarii publici a formularului 208 ” Declarație informațivă privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal ” 28 10:00 40 AJFP Covasna, Sf. Gheorghe, Str.Bem Jozef, nr.9, Sala mare de Şedinţă, Camera 207
AJFP Braşov în colaborare cu CECCAR Braşov Noutăţile legislative; Discutarea speţelor întâlnite în practică de către un reprezentant al inspecţiei fiscale din cadrul AJFP Braşov 29 14:00 80 CECCAR Braşov str. Roşiorilor nr. 34


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Bistrita-Nasaud in colaborare cu - Camera Notarilor Publici Cluj - Sediul secundar al Camerei din mun. Bistrița Completarea formularului 208 - Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Ordin comun al MFP 1022/2016 și MJ 2562/2016, OPANAF 1886/2017) 10 13:00 80 AJFP BN, Bistriţa, str. 1 Decembrie nr. 6-8, etaj I cam.11 sala de şedinţe
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor Ordin 660/2017, Ordin 90/2016, Legea 207/2015, OUG 28/1999, H.G. 479/2003, procedura de mediere, poprirea electronica, modalitatea de calcul a rezultatului fiscal, modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții, aspecte cu privire la TVA: înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale ale dreptului de deducere, ajustarea taxei 15 14:00 130 CECCAR BIHOR, Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 29, Bl.A9 Et. 1
AJFP Bistrita - Nasaud - C.E.C.C.A.R Bistrita - Nasaud 1.Noutati din domeniul legislatiei fiscale; 2.Calendarul obligatiilor fiscale - ianuarie 2020; 3.Spatiul privat virtual si serviciile oferite de ANAF ; 4. Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată precum: înregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidența operațiunilor; sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitări speciale ale dreptului de deducere; condiții de exercitae a dreptului de deducere, ajustarea taxei - prezentare cazuri din practica. 21 13:00 80 AJFP BN, Bistriţa, str. 1 Decembrie nr. 6-8, etaj I cam.11 sala de şedinţe
A.J.F.P. Sălaj 1.Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de ANAF;
2.Noutati cu incidenţă fiscală
3.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
4.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență.
5. Informații privind completarea formularului 208 - Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. 6.Ordonanta de urgenta a Guvernului 78/2019- privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
7 . Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal si aspecte cu privire la taxa pe valoare adaugata- prezentare cazuri întâlnite în practică de către activitatea de inspecție fiscală; 8. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice
28 10:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
A.J.F.P. Salaj - in colaborare cu C.E.C.C.A.R. Salaj si in colaborarea cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca 1.Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de ANAF;
2.Noutati cu incidenţă fiscală
3.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
4.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență.
5. Informații privind completarea formularului 208 - Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. 6.Ordonanta de urgenta a Guvernului 78/2019- privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
7 . Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal si aspecte cu privire la taxa pe valoare adaugata- prezentare cazuri întâlnite în practică de către activitatea de inspecție fiscală; 8. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice
30 14:00 50 CECCAR Sălaj, Zalău, str. Maxim Gorki nr.31/ADirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în colaborare cu CECCAR Filiala Olt 1.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale,înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) – prezentare cazuri întâlnite în practică; 2.Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii- prezentare cazuri întâlnite în practică; 3.Aspecte cu privire la taxa pe valoare adăugată(înregistrarea în scopuri de TVA,decontul de TVA,evidenţa operaţiunilor,sfera de aplicare a dreptului de deducere,limitări speciale ale dreptului de deducere,condiţii de exercitare a dreptului de deducere,ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică. 4.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ): avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice . 15 11:00 55 Sediul A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, Judeţul Olt, Sala de şedinţe, Etaj 1
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti 1.Prevederi legale privind intocmirea și depunerea Declaratiei unice 2. Modificari ale legislatiei AMEF – Legea 136/2019 3. Sinteza modificarilor survenite asupra Codului fiscal în anul 2019 4. Prezentare cazuri întâlnite în practica: a) modalitatea de calcul al rezultatului fiscal b) modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii c) aspecte cu privire la taxa pe valoarea adaugata (inregistrare în scopuri de TVA, decontul de TVA), evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale ale dreptului de deducere, condiții de exercitare ale dreptului de deducere, ajustarea taxei) 5. Promovarea serviciilor ANAF – SPV 6. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro 7. Case de marcat – facilitati, obligații și termene 16 14:00 200 Sediul CECCAR – Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr. 3
DGRFP Craiova-SASPNPR
CECCAR Mehedinti
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 16 14:00 60 CECCAR Mehedinti,Str.Antonini,Nr.3, Dr.Tr.Severin,ora 14
A.J.F.P. Gorj-Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili şi Activitatea de Inspecţie Fiscală 1.Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF, modalităţi de înrolare in SPV
2.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării)-prezentare cazuri întâlnite în practică
3.Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii-prezentare cazuri întâlnite în practică
4.Aspecte cu privire la taxa pe valoarea adăugată precum: înregistrarea în scopuri de TVA; decontul de TVA; evidenţa operaţiunilor; sfera de aplicare a dreptului de deducere; condiţii de exercitare a dreptului de deducere; ajustarea taxei.-prezentare cazuri întâlnite în practică 4.Declaraţia Unică
23 12:00 50 Sediul Casei de Cultură oraş Novaci, Str. Parângului Nr. 94
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în colaborare cu CECCAR Filiala Olt 1.Categoriile de persoane care au obligaţia de depunere a declaraţiei unice; 2.Modalităţile de depunere electronică a declaraţiei unice ; 3.Avantajele utilizării serviciilor electronice (Serviciul de depunere on-line,Spaţiul Privat Virtual etc); 4.Modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice. 29 11:00 55 Sediul A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, jud. Olt, sala de şedinţe, etaj 1
DGRFP Craiova CEDIAFI Obligatii declarative ale persoanelor nerezidente 29 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 10
AJFP Dolj -SAC AJFP Dolj - AIF 1.Servicii oferite de ANAF, inrolare SPV persoane fizice
2.Noutati legislative fiscale publicate in Monitorul Oficial
3. Declaratia unica ( completare si depunere)
3.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal -prezentare cazuri intalnite in practica
4. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - prezentare cazuri intalnite in practica, 5. Aspecte cu privire la taxa pe valoare adaugata - prezentare cazuri intalnite in practica
29 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 10
DGRFP Craiova-SASPNPR
CECCAR Dolj
HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 29 14:00 100 CECCAR Dolj, Str.Lipscani Nr.1,Craiova,
Ora 14


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău în colaborare cu Camera Notarilor Publici Buzău Modul de completare a formularului "208" - declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" . Declarația unica - obligații, termene, particularități 9 12:00 150 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, Localitatea Buzău, str. Unirii nr. 209, etaj 1, sala de şedinţe
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.Modul de completare a formularului "208" -declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" 2. Declarația unica -obligații, termene, particularități 3. Nedepunerea declarațiilor fiscale - consecinte și implicații fiscale 4.Serviciile electronice oferite de ANAF 9 14:30 50 Camera Notarilor Publici - str. Eroilor nr 19, loc Galați
AJFP Constanta 1.Modalitatea de completare a formularului "208
2.Termen de depunere şi modalitatea de completare a Declarației unice
17 14:00 120 Camera Notarilor Publici Constanţa din str. Traian nr 35
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila Serviciile electronice oferite de ANAF ; procedura medierii si a popririi electronice, alte noutati legislative , prezentare cazuri întâlnite în practică - modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile investitii, aspecte cu privire la TVA 21 14:00 150 Sediul CECCAR Brăila , Bd Al I Cuza nr.3 Bloc Ceprohart, etaj 5 , sala N N Constantinescu
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea - Biroul Asistenţă pentru Contribuabili 1.Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal si modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri intalnite in practica 2.Aspecte cu privire la TVA. 23 14:00 30 Sediul CECCAR Tulcea - str. Sălciilor, nr. 2
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa Noutăți legislative. Prezentare cazuri întâlnite în practica : - - modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, inregistrarea cheltuielilorsi amortizarii), modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investiţii , - taxa pe valoarea adaugata precum: inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari ale dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei. 29 13:00 80 CECCAR Constanta, Str. Cuza Voda, 29, Constanta, sala de şedinţe
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galaţi Noutati legislative. Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal -prezentare cazuri întâlnite în practică. Spatiul privat virtual. 30 10:00 50 Sediul CECCAR Galati, Str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, sc. 1, etaj 1