Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU ORGANISME PROFESIONALE SI INSTITUTII PUBLICE

Iunie 2019

Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile astfel:

- la C.E.C.C.A.R, pentru întâlnirile organizate la sediile acestuia

- prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF,  pentru întâlnirile organizate la sediile unităților fiscale și pentru cele realizate în colaborare cu alte instituții publice și organisme profesionaleDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Călăraşi şi CECCAR Călăraşi 1. Procedura privind plata defalcată a TVA.
2. Calendarul obligaţiilor fiscale iunie.
3. Spaţiul Privat Virtual.
4. Noutăţi legislative.
12.06.2019 13:00 35 Sediul AJFP Călăraşi, Călăraşi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de şedinţe
AJFP Teleorman-C.E.C.C.A.R. filiala Teleorman, 1. Noutati legislative cu incidenta fiscala.
2. Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii iunie 2019.
20.06.2019 13:30 50 Sediul C.E.C.C.A.R Teleorman, municipiul Alexandria,str.Negru Vodă,nr.127bis,
A.J.F.P. Ialomiţa la invitaţia CECCAR 1.Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iunie 2019. 2.Prezentarea noutătilor legislative. 20.06.2019 14:00 40 Sediul CECCAR Filiala Ialomiţa, Parter, Sală Conferinţă, str. Stejarului, nr.2, municipiul Slobozia


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau 1. Noutăţi legislative 2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice 3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat; 5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
19.06.2019 10:00 60 C.E.C.C.A.R. Bacau, str. Vasile Alecsandri, nr.43, Bacau
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau 1. Noutăţi legislative
2. Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
3. Servicii electronice oferite de ANAF;
4. HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii iunie 2019;
25.06.2019 10:00 30 Ordinul Arhitectilor Bacau, Str. 9 Mai, Nr. 7, Bacau

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. ARAD 1.Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
2.Spatiul Privat Virtual05.06.2019 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
A.J.F.P. ARAD 1.Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
2.Spatiul Privat Virtual


06.06.2019 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
AJFP Hunedoara 1.Noutăţi din legislaţia fiscală
2. Serviciile electronice oferite de ANAF
06.06.2019 15:00 70 CECCAR - filiala Hunedoara, Deva, str. 22 Decembrie nr. 69, sala de sedinteDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Bihor - C.E.C.C.A.R. BIHOR 1. Ordin 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";
2. Ordin 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
3. Ordin 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
4. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 5. OUG 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
6. H.G. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
7. O.U.G. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
12.06.2019 14:00 130 CECCAR BIHOR, Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 29, Bl.A9 Et. 1
A.J.F.P. Sălaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca SI C.E.C.C.A.R. Salaj 1. Spaţiul Privat Virtual şi serviciile oferite de ANAF; 2.Noutăţi cu incidenţă fiscală 3. Completarea, depunerea si transmiterea declaratiei unice 4. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie 5. Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene 27.06.2019 14:00 50 CECCAR Sălaj, Zalău, str. Maxim Gorki nr.31/A


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Alba in colaborare cu CECCAR Alba Declaratia unica .Inrolare SPV persoane fizice si juridice 26.06.2019 12:00 50 Alba Iulia, Str.Primaverii , nr.10 , Sala de sedinta Et.1Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
DGRFP Craiova - SASPNPR si CECCAR Mehedinti HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 06.06.2019 10:00 30 CECCAR Mehedinti, str. Antonini, nr.3– sala de sedinte
DGRFP Craiova - SASPNPR si CCI Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 19.06.2019 12:00 25 CCI Dolj, Str.Brestei,Nr.21,Craiova
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT în colaborare cu CECCAR Filiala OLT 1.Aspecte fiscale privind modificare legislaţie zilieri; 2.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice:categoriile de persoane care au obligaţia depunerii declaratiei unice,modalitatea de completare, modalităţi de depunere electronică a declaraţiei unice ; 3.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ): avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice 20.06.2019 11:00 55 A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, Judeţul Olt, Sala de şedinţe, Etaj 1
DGRFP Craiova - SASPNPR si CECCAR Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 26.06.2019 14:00 100 CECCAR Dolj, str. Lipscani nr.1, Craiova
C.E.D.I.A.F.I. Creditul fiscal si metoda scutirii 26.06.2019 14:00 100 CECCAR Dolj, str. Lipscani nr.1, Craiova
AJFP Dolj -SAC 1.Servicii oferite de ANAF, inrolare SPV persoane fizice
2.Noutati legislative fiscale publicate in Monitorul Oficial
3. DECLARATIA UNICA (COMPLETARE SI DEPUNERE)
4. Case de marcat -facilitati , obligatii si termene;
26.06.2019 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 10


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea - Biroul Asistenţă pentru Contribuabili Noutati legislative. Servicii oferite de ANAF. 06.06.2019 14:00 60 Sediul CECCAR Tulcea - str. Salciilor, nr. 2
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braila Serviciile electronice oferite de ANAF ; noutati legislative ; prezentarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice 11.06.2019 14:00 150 Sediul CECCAR Braila , Bd Al I Cuza nr.3 Bloc Ceprohart, etaj 5 , sala N N Constantinescu
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galaţi Noutati legislative luna mai si iunie 2019. Spatiul privat virtual. 27.06.2019 10:00 50 Sediul CECCAR Galati, Str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, sc. 1, etaj 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa Noutati legislative 27.06.2019 13:00 80 CECCAR Constanta, Str. Cuza Voda, 29, Constanta, sala de şedinţe