Ascultă

ÎNTÂLNIRILE ORGANIZATE ÎN COLABORARE CU ORGANISME PROFESIONALE SI INSTITUTII PUBLICE

Decembrie  2019

Înscrierea participanților la aceste întâlniri se va realiza în limita locurilor disponibile astfel:

- la C.E.C.C.A.R, pentru întâlnirile organizate la sediile acestuia

- prin intermediul Formularului unic de contact de pe site-ul ANAF,  pentru întâlnirile organizate la sediile unităților fiscale și pentru cele realizate în colaborare cu alte instituții publice și organisme profesionaleDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Ialomiţa in colaborare cu Camera Notarilor Publici 1.Modalitatea de completare a formularului 208. 3 16:00 10 Sediul Camerei Notarilor Publici -Ialomița –Ansamblul PECO
AJFP Calarasi în colaborare cu CECCAR Călărași 1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
2. Obligații declarative si de plată.
3. Avantajele utilizării SPV.
4. O.G nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. 5.Prezentare cazuri întâlnite în practică:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal;modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investiții;aspecte privind taxa pe valoarea adaugată.
10 10:00 35 Sediul AJFP Calarasi, Calarasi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de sedinte
A.J.F.P. Dămbovița in colaborare cu Camera Notarilor Publici Dambovita 1.Prezentarea modului de completare a Formularului 208 “Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniu personal”. 12 10:00 60 Sediul A.J.F.P. Dâmboviţa - Târgovişte, Calea Domnească, nr. 166 (zona 2 Brazi), Sala de conferinţe
AJFP Prahova in colaborare cu Camera Notarilor Publici Prahova 1. Declararea în formularul 208 - Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, a tuturor tranzacţiilor imobiliare, indiferent daca sunt supuse sau nu impozitului pe venit. 12 10:00 140 Sediul DGRFP Ploieşti, municipiul Ploieşti,Str.Aurel Vlaicu, nr. 22, Sala de sedinte
A.J.F.P.ARGES in colaborare cu Camera Notarilor Publici Pitesti 1. Modalitatea de completare a formularului 208 " Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal " 12 12:00 180 Sediul A.J.F.P. Arges, municipiul Piteşti, Bd. Republicii, Nr. 118, Sala de şedinţe
AJFP Teleorman-in colaborare cu C.E.C.C.A.R. filiala Teleorman 1. Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală.
2. Calendarul obligatiilor de declarare şi plată aferente lunii decembrie 2019.
3. Nedepunerea declarațiilor fiscale-consecințe și implicații.
4. Studiu practic - scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit.
12 15:00 50 Sediul C.E.C.C.A.R Teleorman, Alexandria,str.Negru Vodă,nr.127bis
AJFP Călărași in colaborare Camera Notarilor Publici Călărași 1.Modalitatea de completarea a formularului 208 ‘’Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal’’. 17 10:00 35 Sediul AJFP Calarasi, Calarasi, str. Eroilor nr. 6-8, et. 6, sala de sedinte
A.J.F.P. Giurgiu în colaborare cu Camera Notarilor Publici 1.Clarificari privind modalitatea de completare a formularului 208 „ Declarație informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal „ 19 11:00 84 Sediul A.J.P. P. Giurgiu, str. Bucuresti, nr.12, sala sedinte corp A ,et. 2
AJFP Teleorman iCn colaborare amera notarilor publici Teleorman. 1. Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal. 19 11:00 70 Sediul AJFP Teleorman,Alexandria,str.Dunării,nr.188,sala de ședințe,et.1.Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. ARAD / CECCAR ARAD 1.Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
2.Spatiul Privat Virtual
3.Facilităţi fiscale – O.G. 6/20194 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
A.J.F.P. ARAD / CECCAR ARAD 1.Modificari intervenite in legislatia fiscala si/sau procedural fiscala.
2.Spatiul Privat Virtual
3.Facilităţi fiscale – O.G. 6/2019


5 15:00 120 CECCAR Arad, B-dul Revolutiei nr.92
AJFP Hunedoara in colaborare cu CECCAR 1.Prezentare cazuri întâlnite în practica de inspecţie fiscală referitor la deficienţe privind calculul rezultatului fiscal şi aspecte referitoare la evidenţa operaţiunilor privind taxa pe valoarea adăugată.
2.Servicii electronice oferite de ANAF
12 15:00 50 CECCAR - filiala Hunedoara, Deva, str. 22 Decembrie nr. 69, sala de sedinte
AJFP CS in colaborare cu CECCAR filiala CS 1.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal
2.Aspecte cu privire la TVA
3.Servicii ANAF
18 10:00 40 AJFP Caraş Severin, Reşiţa, Str. Valea Domanului, nr. 2, sala de şedinţe corp B
AJFP Hunedoara
Serviciul asistenta pentru contribuabili – întâlnire comună cu Camera Notarilor Publici Alba Iulia
1.Modalitatea de completare a formularului 208 Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
2.Servicii electronice oferite de ANAF
18 14:00 40 AJFP Hunedoara, Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.30, etaj 1, sala de şedinţe

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Suceava In colaborare cu Camera Notarilor Publici Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal ,prin intermediul formularului 208. 3 10:00 15 Sediul AJFP Suceava ,str.Vasile Bumbac nr.1,Camera 33 bis- sau Biroul Unic,camera 34 etj,1
S.F.O. TG.NEAMŢ şi Camera Notarilor Publici Bacău Modul de declarare de către notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prin intermediul formularului 208 "Declaraţie infoemativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal."

10 09:30 15 S.F.O. Tg. Neamţ - Tg.Neamţ, Str. Stefan cel Mare, nr. 48 - sala de sedinţe
S.F.M. ROMAN şi Camera Notarilor Publici Bacău Modul de declarare de către notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prin intermediul formularului 208 "Declaraţie infoemativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal."

11 09:30 30 S.F.M. Roman - Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr.1- sala de şedinţe (etaj 1 - secretariat)
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani în colaborare cu Camera Notarilor Publici Suceava Modalitatea de completare a formularului 208 - Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 11 11:00 80 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, localitatea Botoşani ,str. Piata Revolutiei nr. 5, et.3. camara 313
A.J.F.P. NEAMŢ şi Camera Notarilor Publici Bacău Modul de declarare de către notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prin intermediul formularului 208 "Declaraţie infoemativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal."

12 09:30 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
A.J.F.P. NEAMŢ şi filiala CECCAR NEAMŢ 1. Limitele de deductibilitate ale unor cheltuieli la calculul rezultatului fiscal. Declararea şi plata impozitului pe profit aferent anului 2019.
2. Regimul fiscal al tichetelor de valoare.
3. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Regimul fiscal al sponsorizărilor.
4. Obligaţii declarative privind schimbarea/menţinerea perioadei fiscale la TVA. Depăşirea plafoanelor de protocol, sponsorizare, mecenat - reguli aplicabile din punct de vedere al TVA.
5.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal (reguli generale, înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) - prezentare cazuri întâlnite în practică.
6. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii - prezentare cazuri întâlnite în practică.
12 11:00 170 A.J.F.P. NEAMŢ- Piatra Neamţ, bld Traian, nr.19 bis - sala de sedinţe (intrarea din str.Privighetorii)
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau in colaborare cu Camera Notarilor Publici Bacau 1.Modul de declarare de catre notarii publici a veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal prin intermediul formularului 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" 12 11:00 60 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau, Str. Dumbrava Rosie, nr. 1-3, etaj 2 - Sala de Sedinte
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI în colaborare cu UNNP din România - CAMERA NOTARILOR PUBLICI IAȘI 1. Modul de declarate a veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal prin intermediul formularului 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" 12 15:00 80 SEDIUL CAMEREI NOTARILOR PUBLICI IAȘI Iaşi, Strada Maior Ieremia Popescu, nr. 13
S.F.O. BICAZ şi Camera Notarilor Publici Bacău Modul de declarare de către notarii publici a veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prin intermediul formularului 208 "Declaraţie infoemativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal."

13 09:30 10 S.F.O. Bicaz - Bicaz., str. Barajului, nr.7
Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi în colaborarea cu Camera Notarilor Publici Suceava Modalitatea de completare a formularului 208 - Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 16 11:00 50 Serviciul Fiscal Municipal Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.28, et.2, sala de sedinte
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui in colaborare cu Camera Notarilor Publici 1.Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal- Formular 208; mod de completare si transmitere-Prezentare cazuri intalnite in practica
2. Inregistrarea in scopuri de TVA; evidenta operatiunilor;sfera de aplicare a dreptului de deducere; ajustarea taxei- Prezentare cazuri intalnite in practica 3.Noutati fiscale ;
4.Servicii electronice oferite de ANAF;
5.HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat ;
6.Calendarul obligatiilor de declarare si plata aferente lunii decembrie 2019;
17 11:00 50 Sediul AJFP Vaslui , str.Stefan cel Mare nr.56


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj–Napoca

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
A.J.F.P. Sălaj 1.Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de ANAF;
2.Noutati cu incidenţă fiscală
3. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie
4.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
5.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență. 6.O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale;
7.OMF 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
8. Informații privind completarea formularului 208 - Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.
9 .Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții -prezentare cazuri întâlnite în practică de către activitatea de inspecție fiscală;
10 10:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca H.G. 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiect stimularea investitiilor cu impact major in economie cu modificarile aduse prin H.G. 880/2018 10 11:00 100 Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Sălaj, Zalău, str. Corneliu Coposu, nr. 3
AJFP Bistrita - Nasaud - C.E.C.C.A.R Bistrita - Nasaud - DGRFP Cluj - Biroul Ajutor de stat, Practici neloiale si Preturi Reglementate 1. Noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale;
2. OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și procedurile aprobate prin OMFP nr. 2810/2019 și OMFP nr. 3126/2019
3.Calendarul obligaţiilor fiscale - decembrie 2019;
4. Spatiul Privat Virtual și serviciile oferite electronic de ANAF
5. H.G. nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările ulterioare
6.Modalitate de calcul a rezultatului fiscal-prezentare cazuri din practica 7.Modalitate de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii (prezentare cazuri intalnite in practica )
10 13:00 80 Sala de sedinte a A.J.F.P. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, et.1, camera 11, mun. Bistrita.
A.J.F.P. Maramures 1. Aspecte din Legea nr.225/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare privind:modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale, inregistrarea cheltuielilor și amortizarii);modalitatea de calcul și plata a impozitului pe veniturile din investitii;aspecte cu privire la TVA în ceea ce privește inregistrarea în scopuri de TVA, decontul de TVA, evidenta operatiunilor, sfera de aplicare a dreptului de deducere, limitari speciale a dreptului de deducere, condiții de exercitare a dreptului de deducere, ajustarea taxei.
2.Facilitati fiscale acordate în temeiul O.G. nr.6/2019
11 11:00 60 Sediul CECCAR, Baia Mare, str. Victor Babes nr. 4A
A.J.F.P. Salaj - in colaborare cu Biroul ajutor de stat, practici neloiale si Preturi Reglementate D.G.R.F.P. Cluj-Napoca si in colaborare cu C.E.C.C.A.R. Salaj 1.Spaţiul Privat Virtual şi serviciile electronice oferite de ANAF;
2.Noutati cu incidenţă fiscală
3. H.G 807/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiect stimularea investiţiilor cu impact major în economie
4.Case de marcat-facilităţi, obligaţii,termene
5.Principalele probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență. 6.O.G. nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale;
7.OMF 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018.
8. Informații privind completarea formularului 208 - Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.
9 .Modalitatea de calcul și plată a impozitului pe veniturile din investiții -prezentare cazuri întâlnite în practică de către activitatea de inspecție fiscală;
12 14:00 50 CECCAR Sălaj, Zalău, str. Maxim Gorki nr.31/ADirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
AJFP Mehedinti 1. HG 773/2019 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie
2. OPANAF 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.
3. Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal -prezentare cazuri intalnite in practica.
4. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - prezentare cazuri intalnite in practica.
5. Aspecte cu privire la taxa pe valoare adaugata - prezentare cazuri intalnite in practica.
6. Promovarea serviciilor ANAF – SPV.
7. Avantajele platii obligatiilor fiscale prin aplicația ghiseul.ro
8. Case de marcat – facilitati, obligații și termene
5 14:00 200 Sediul CECCAR – Drobeta Turnu Severin str. Antonini nr. 3
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în colaborare cu CECCAR Filiala Olt 1.Facilităţi fiscale constând în anularea unor obligaţii fiscale accesorii :Ordonanţa Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3126 / 2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei;
2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ): avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice ;
3.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal(reguli generale,înregistrarea cheltuielilor şi amortizării) – prezentare cazuri întâlnite în practică;
4.Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii- prezentare cazuri întâlnite în practică;
5.Aspecte cu privire la taxa pe valoare adăugată(înregistrarea în scopuri de TVA,decontul de TVA,evidenţa operaţiunilor,sfera de aplicare a dreptului de deducere,limitări speciale ale dreptului de deducere,condiţii de exercitare a dreptului de deducere,ajustarea taxei) - prezentare cazuri întâlnite în practică.
10 11:00 55 Sediul A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, Judeţul Olt, Sala de şedinţe, Etaj 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt în colaborare cu Camera Notarilor Publici Craiova 1.Declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal prin intermediul formularului 208 "Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal";
2.Serviciile electronice oferite de A.N.A.F (Serviciul Spaţiul Privat Virtual şi Serviciul de depunere on-line ): avantajele utilizării serviciilor electronice, modalitatea de accesare şi utilizare a serviciilor electronice.
17 11:00 55 Sediul A.J.F.P OLT , Strada Arcului, nr.2A, Slatina, Judeţul Olt, Sala de şedinţe, Etaj 1
DGRFP Craiova-SASPNPR CECCAR Dolj HG 807/2014 stimularea investitiilor cu impact major in economie 18 14:00 100 CECCAR Dolj, Str.Lipscani Nr.1, Craiova, ora 14
DGRFP Craiova CEDIAFI Inregistrarea persoanelor fizice nerezidente care nu detin cod numeric personal 18 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 10
AJFP Dolj -SAC 1.Servicii oferite de ANAF, inrolare SPV persoane fizice.
2.Noutati legislative fiscale publicate in Monitorul Oficial.
3.Modalitatea de calcul al rezultatului fiscal -prezentare cazuri intalnite in practica.
4. Modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - prezentare cazuri intalnite in practica.
5. Aspecte cu privire la taxa pe valoare adaugata - prezentare cazuri intalnite in practica.
6. Modul de completare al Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – 208.
18 14:00 100 CECCAR Dolj, Craiova, str.Lipscani nr. 10


Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Denumirea structurilor care organizează întâlnirea Tematica ce va fi prezentata Data desfășurării intâlnirii Ora Număr de locuri disponibile Locația
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.Facilități fiscale reglementate de OG 6/2019.
2.Nedepunerea declarațiilor fiscale-consecinte și implicații fiscale
3.Serviciile electronice oferite de ANAF
4. Prezentare cazuri întâlnite în practică privitoare la : -modalitatea de calcul a rezultatului fiscal,-modalitatea de calcul si plata a impozitului pe investiții; -aspecte privitoare la TVA
3 10:00 40 Sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, (str. Mihai Bravu nr. 46), locul de desfășurare a întâlnirii cu contribuabilii - Galați, str Portului nr. 23
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila Serviciile electronice oferite de ANAF ; procedura medierii si a popririi electronice, prezentare O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale ,alte noutati legislative, prezentare cazuri întâlnite în practică-modalitatea de calcul a rezultatului fiscal la persoane juridice 11 14:00 150 Sediul CECCAR Brăila , Bd Al I Cuza nr.3 Bloc Ceprohart, etaj 5 , sala N N Constantinescu
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galaţi Noutati legislative luna noiembrie şi decembrie 2019. Spatiul privat virtual. Modalitatea de calcul şi plată a impozitului pe veniturile din investiţii -prezentare cazuri întâlnite în practică. 16 10:00 50 Sediul CECCAR Galati, Str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, sc. 1, etaj 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea - Biroul Asistenţă pentru Contribuabili 1.Modalitatea de calcul a rezultatului fiscal si modalitatea de calcul si plata a impozitului pe veniturile din investitii - Prezentare cazuri intalnite in practica 18 14:00 30 Sediul CECCAR Tulcea - str. Sălciilor, nr. 2
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi 1.Modul de completare a formularului "208" -declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal" 2. Declarația unica -obligații, termene, particularități 18 14:30 50 Camera Notarilor Publici - str. Eroilor nr 19, loc Galați